Listado definitivo de personas que no superan el concurso oposición FEA CIRUGIA PEDIATRICA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***4081** ARGUMOSA SALAZAR, YRENE MARGARITA L 134,181 48,296 85,885 23,578 4,149 26,610 14,000 12,610 0,666 0,000 0,000 0,000 0,666 0,590 0,076 0,000 0,000 55,003 103,299
****3118* CABARCAS MACIA, LAURA L 71,275 51,924 19,351 - - - - - - - - - - - - - - - -
***4327** CASTILLO FERNANDEZ, AURORA LUCIA L 96,280 42,160 54,120 10,618 0,000 25,893 14,000 11,893 2,687 0,074 0,000 0,074 2,613 2,500 0,113 0,000 0,000 39,198 81,358
***0549** DELGADO COTAN, LOURDES L 89,159 47,502 41,657 14,824 0,000 19,954 14,000 5,954 1,178 0,137 0,000 0,137 0,070 0,000 0,070 0,000 0,971 35,956 83,458
***6633** DIAZ DIÑEIRO, MARIA L 91,934 56,297 35,637 7,614 0,000 19,000 14,000 5,000 0,281 0,100 0,000 0,100 0,181 0,140 0,041 0,000 0,000 26,895 83,192
***7711** DOMENECH TARREGA, ANNA BETLEM L 59,987 59,987 - - - - - - - - - - - - - - - - -
***8563** FERNANDEZ PINEDA, ISRAEL L 121,167 54,601 66,566 19,186 0,145 22,314 14,000 8,314 4,173 0,173 0,040 0,133 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 45,818 100,419
***3657** GARCIA SMITH, NATALIA ISABEL L 101,377 57,144 44,233 11,224 0,277 17,035 14,000 3,035 1,569 0,225 0,000 0,225 0,658 0,650 0,008 0,000 0,686 30,105 87,249
***8377** GOMEZ BELTRAN, OSCAR DARIO L 107,768 57,093 50,675 14,854 4,000 22,719 14,000 8,719 1,163 0,030 0,000 0,030 1,133 1,070 0,063 0,000 0,000 42,736 99,829
***4818** GONZALEZ RUIZ, YUREMA L 53,184 53,184 - - - - - - - - - - - - - - - - -
***7912** HERNANDEZ DEL ARCO, SARA L 93,154 59,769 33,385 6,352 0,245 19,900 14,000 5,900 0,173 0,075 0,000 0,075 0,098 0,000 0,098 0,000 0,000 26,670 86,439
***1413** IGLESIAS BARRAGAN, JOSE FELIX RAMON L 42,668 42,668 - - - - - - - - - - - - - - - - -
***9187** JURADO TABARES, MARIA L 73,494 50,865 22,629 - - - - - - - - - - - - - - - -
***8007** MOLINA VAZQUEZ, MARIA ELENA L 49,695 49,695 - - - - - - - - - - - - - - - - -
***1749** MORATALLA JAREÑO, TANIA L 124,306 53,063 71,243 10,169 0,400 22,700 14,000 8,700 0,750 0,000 0,000 0,000 0,750 0,705 0,045 0,000 0,000 34,019 87,082
***3515** MORCILLO AZCARATE, JUAN L 109,460 53,579 55,881 25,240 0,491 19,098 14,000 5,098 4,031 0,598 0,000 0,598 3,433 3,060 0,073 0,300 0,000 48,860 102,439
***7149** MURCIA PASCUAL, FRANCISCO JAVIER L 99,482 58,634 40,848 7,616 0,043 23,732 14,000 9,732 1,428 0,200 0,000 0,200 1,228 1,095 0,133 0,000 0,000 32,819 91,453
***1975** PALOMARES GARZON, CRISTINA L 72,597 46,097 26,500 - - - - - - - - - - - - - - - -
***1068** PEMARTIN COMELLA, BEATRIZ L 93,611 54,941 38,670 2,564 4,220 17,840 14,000 3,840 2,037 0,147 0,000 0,147 1,540 1,500 0,040 0,000 0,350 26,661 81,602
***1845** RODRIGUEZ CARABALLO, LUCIA L 93,871 64,079 29,792 0,513 0,178 19,000 14,000 5,000 1,280 0,000 0,000 0,000 1,280 1,270 0,010 0,000 0,000 20,971 85,050
***0824** ROJO DIEZ, RAQUEL L 99,925 54,460 45,465 10,929 0,388 25,875 14,000 11,875 1,020 0,030 0,000 0,030 0,990 0,910 0,080 0,000 0,000 38,212 92,672
***7199** ROLDAN PEREZ, SEBASTIAN L 80,857 53,810 27,047 - - - - - - - - - - - - - - - -

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre