Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
PEREA RODRIGUEZ, OSCAR 0,000 28,200 33,000 0,000 61,200 0,000 28,200 30,000 0,000 58,200 01/02/2021
PEREA ROSALES, FRANCISCO 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 7,550 0,000 7,550 01/02/2021
PEREDA GARCÍA, ANA ISABEL 9,300 12,300 36,000 0,500 58,100 9,300 12,300 36,000 0,500 58,100 01/02/2021
PEREGRINA BRIOSO, NELIDA LARISA 41,100 18,450 35,000 0,000 94,550 41,100 18,450 33,000 0,000 92,550 01/02/2021
PEREGRINA RAMOS, MARIA ELENA 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
PEREGRINA RODRIGUEZ, MARIA JOSE 19,500 0,000 18,750 0,000 38,250 19,500 0,000 18,000 0,000 37,500 01/02/2021
PEREGRINA RODRIGUEZ, MERCEDES 58,350 0,000 36,000 10,400 104,750 58,350 0,000 33,000 9,000 100,350 01/02/2021
PEREGRINA SALADO, LORENA Mª 0,000 1,800 30,000 0,000 31,800 0,000 0,000 29,500 0,000 29,500 01/02/2021
PEREGRINA SOLBES, EVA 6,600 6,100 31,375 0,000 44,075 6,600 0,000 25,375 0,000 31,975 01/02/2021
PEREIRA ÁLVAREZ, DIANA 3,600 22,200 36,000 0,700 62,500 3,600 22,200 35,000 0,000 60,800 01/02/2021
PEREIRA ARJONA, MONICA 5,700 0,000 36,000 1,500 43,200 5,700 0,000 36,000 1,500 43,200 01/02/2021
PEREIRA BARATA, SOFIA MARGARIDA 0,000 11,700 32,000 0,000 43,700 0,000 11,700 32,000 0,000 43,700 01/02/2021
PEREIRA BERNAL, JESÚS 0,000 17,500 34,000 0,000 51,500 0,000 0,900 34,000 0,000 34,900 01/02/2021
PEREIRA BREA, MARÍA DEL MAR 58,200 14,400 36,000 6,025 112,025 58,200 14,400 36,000 6,000 112,000 01/02/2021
PEREIRA CARRERAS, ADA 1,500 0,200 36,000 1,000 38,700 1,500 0,000 36,000 0,700 38,200 01/02/2021
PEREIRA FLORES, ANGELA 0,000 1,800 36,000 0,000 37,800 0,000 1,800 36,000 0,000 37,800 01/02/2021
PEREIRA GARCIA, BEATRIZ 0,000 8,100 32,000 3,000 43,100 0,000 6,900 32,000 3,000 41,900 01/02/2021
PEREIRA GARRIDO, VIRGINIA 3,300 43,800 30,000 3,000 80,100 3,300 0,600 30,000 3,000 36,900 01/02/2021
PEREIRA GOMEZ, VIRGINIA 0,300 0,000 36,000 0,000 36,300 0,300 0,000 36,000 0,000 36,300 01/02/2021
PEREIRA GUERRERO, ROCIO 13,500 27,900 34,000 0,000 75,400 13,500 27,900 34,000 0,000 75,400 01/02/2021
PEREIRA IBÁÑEZ, ANA BELÉN 0,600 4,500 36,000 2,800 43,900 0,600 4,500 36,000 2,800 43,900 01/02/2021
PEREIRA JIMENEZ, ELENA 9,300 0,000 36,000 20,000 65,300 9,300 0,000 36,000 0,000 45,300 01/02/2021
PEREIRA LÓPEZ, AZAHARA 3,000 18,100 36,000 6,100 63,200 3,000 17,100 36,000 6,100 62,200 01/02/2021
PEREIRA LOPEZ, SERGIO 5,700 8,300 36,000 0,500 50,500 5,700 0,000 36,000 0,500 42,200 01/02/2021
PEREIRA LOZANO, MARIA ENCARNACION 0,000 24,000 28,500 0,000 52,500 0,000 24,000 28,500 0,000 52,500 01/02/2021
PEREIRA MARTÍN, MIRIAM 9,600 0,000 39,000 4,750 53,350 9,600 0,000 39,000 3,150 51,750 01/02/2021
PEREIRA MARTIN, SANDRA 0,000 2,400 30,000 0,000 32,400 0,000 2,400 30,000 0,000 32,400 01/02/2021
PEREIRA MARTO, SARA 0,000 5,100 10,700 0,300 16,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PEREIRA MEDINA, ROCIO 0,000 0,000 14,500 0,000 14,500 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500 01/02/2021
PEREIRA MOLINA, MARIA DEL MAR 52,800 0,900 36,000 0,500 90,200 52,800 0,900 36,000 0,500 90,200 01/02/2021
PEREIRA MONTERO, Mª ESTHER 8,400 7,500 32,000 0,000 47,900 8,400 7,500 32,000 0,000 47,900 01/02/2021
PEREIRA MORENO, ALICIA 2,700 10,000 36,000 3,600 52,300 2,700 10,000 36,000 3,500 52,200 01/02/2021
PEREIRA NÚÑEZ, TERESA 12,000 0,000 36,000 6,000 54,000 12,000 0,000 36,000 6,000 54,000 01/02/2021
PEREIRA OTERO, VANESSA 3,300 0,750 36,000 1,000 41,050 3,300 0,750 36,000 0,600 40,650 01/02/2021
PEREIRA PÉREZ, MARÍA 0,000 9,300 36,000 0,000 45,300 0,000 5,400 36,000 0,000 41,400 01/02/2021
PEREIRA PORCEL, ALEJANDRA 0,600 0,000 30,000 0,300 30,900 0,600 0,000 19,300 0,300 20,200 01/02/2021
PEREIRA QUESADA, MARÍA JOSÉ 4,200 39,450 33,000 3,000 79,650 4,200 39,450 30,000 3,000 76,650 01/02/2021
PEREIRA RODRIGUES, EDUARDA CARINA 0,000 3,300 32,000 2,400 37,700 0,000 0,000 18,925 0,000 18,925 01/02/2021
PEREIRA TORRES, MYRIAM 0,300 0,000 30,000 0,000 30,300 0,300 0,000 30,000 0,000 30,300 01/02/2021
PEREIRA ZAHINO, SANDRA 0,000 4,600 36,000 0,000 40,600 0,000 1,800 34,000 0,000 35,800 01/02/2021
PEREIRO GARCÍA, MARINA 0,900 0,000 15,000 0,000 15,900 0,900 0,000 5,750 0,000 6,650 01/02/2021
PEREJON BARRIOS, MARIA TERESA 0,000 11,100 30,000 3,000 44,100 0,000 7,500 30,000 0,000 37,500 01/02/2021
PEREJÓN CÓRDOBA, MARÍA DEL MAR 0,000 7,800 36,000 0,025 43,825 0,000 7,800 36,000 0,025 43,825 01/02/2021
PEREJON CORDOBA, PATRICIA 2,700 9,600 36,000 6,050 54,350 2,700 9,600 36,000 6,050 54,350 01/02/2021
PEREJÓN SÁNCHEZ, MARIANA 0,600 0,000 36,000 0,400 37,000 0,600 0,000 36,000 0,400 37,000 01/02/2021
PEREJÓN SORIANO, PEDRO 3,600 12,300 36,000 7,000 58,900 3,600 12,300 36,000 4,000 55,900 01/02/2021
PERELES LÓPEZ, ROCÍO DEL ALBA 1,500 13,000 36,000 0,250 50,750 1,500 1,800 34,000 0,000 37,300 01/02/2021
PERELLÓ LINARES, YURENA 0,000 3,000 17,600 0,800 21,400 0,000 0,000 2,000 0,500 2,500 01/02/2021
PEREÑA MOLINA, NOELIA ISABEL 20,100 0,000 36,000 9,925 66,025 20,100 0,000 36,000 9,425 65,525 01/02/2021
PERERA BLANCO, VANESSA 57,000 3,900 39,000 9,100 109,000 57,000 3,900 39,000 9,100 109,000 01/02/2021
PERERA CORTES, MONTAÑA 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PERERA MARTÍN, JAVIER 4,500 20,850 30,000 0,000 55,350 4,500 19,800 30,000 0,000 54,300 01/02/2021
PEREYRA LOPEZ, MARTA 65,700 9,900 36,000 4,675 110,675 65,700 9,900 36,000 4,025 110,025 01/02/2021
PEREZ ABADIA, JUAN 68,400 3,600 36,000 9,075 115,075 68,400 3,600 36,000 9,025 115,025 01/02/2021
PEREZ ACOSTA, ANTONIO MANUEL 0,300 0,200 30,000 0,300 30,800 0,300 0,000 30,000 0,300 30,600 01/02/2021
PEREZ ACOSTA, FRANCISCO JAVIER 11,100 14,000 36,000 0,500 61,600 11,100 7,200 36,000 0,500 54,800 01/02/2021
PÉREZ ACOSTA, Mª DE LAS MERCEDES 12,600 0,000 36,000 0,500 49,100 12,600 0,000 36,000 0,500 49,100 01/02/2021
PEREZ AGUDO, CELIA 1,800 0,000 32,000 3,000 36,800 1,800 0,000 32,000 3,000 36,800 01/02/2021
PEREZ AGUDO, MARIA JOSE 52,200 20,700 36,000 3,000 109,000 52,200 20,700 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
PÉREZ AGÜERO, JOSE MANUEL 0,300 66,300 33,000 11,125 110,725 0,300 66,300 33,000 9,525 109,125 01/02/2021
PEREZ AGUILAR, JOSE ANTONIO 0,600 14,100 30,000 0,150 44,850 0,600 0,000 30,000 0,150 30,750 01/02/2021
PEREZ AGUILAR, MARIA 53,100 0,000 36,000 6,000 95,100 53,100 0,000 36,000 6,000 95,100 01/02/2021
PÉREZ AGUILAR, PEDRO JESÚS 0,000 2,400 34,000 0,000 36,400 0,000 0,000 32,000 0,000 32,000 01/02/2021
PÉREZ AGUILERA, MARÍA JOSÉ 0,900 2,400 33,000 0,500 36,800 0,900 0,000 33,000 0,100 34,000 01/02/2021
PÉREZ AGULLO, CARMEN 0,300 1,050 30,000 0,000 31,350 0,300 0,000 30,000 0,000 30,300 01/02/2021
PÉREZ ALCAIDE, Mª DEL CARMEN 5,100 4,900 36,000 4,000 50,000 5,100 4,100 36,000 4,000 49,200 01/02/2021
PÉREZ ALCALÁ, Mª ENCARNACIÓN 0,600 3,200 30,000 0,500 34,300 0,600 0,000 27,500 0,400 28,500 01/02/2021
PEREZ ALGABA, Mª DOLORES 4,200 10,400 36,000 0,000 50,600 4,200 0,000 36,000 0,000 40,200 01/02/2021
PEREZ ALMAGRO, PAULA 44,400 7,500 36,000 3,800 91,700 44,400 5,400 36,000 3,800 89,600 01/02/2021
PEREZ ALMENARA, FRANCISCA 66,600 0,300 30,000 0,050 96,950 66,600 0,300 30,000 0,000 96,900 01/02/2021
PÉREZ ALONSO, MARIA DEL MARTIRIO 1,500 11,700 36,000 1,500 50,700 1,500 0,000 36,000 1,500 39,000 01/02/2021
PEREZ ALONSO, NURIA 0,000 30,900 14,250 4,000 49,150 0,000 29,100 14,000 0,900 44,000 01/02/2021
PEREZ ALONSO, ZORAIDA 6,600 0,100 36,000 0,000 42,700 6,600 0,000 36,000 0,000 42,600 01/02/2021
PÉREZ ÁLVAREZ, CRISTINA 2,700 0,000 36,000 0,500 39,200 2,700 0,000 36,000 0,500 39,200 01/02/2021
PÉREZ ÁLVAREZ, LAURA 3,600 0,000 36,000 0,000 39,600 3,600 0,000 36,000 0,000 39,600 01/02/2021
PÉREZ ÁLVAREZ, MARIANA 40,800 0,600 36,000 9,000 86,400 40,800 0,600 36,000 9,000 86,400 01/02/2021
PEREZ ALVAREZ, MARTA 0,600 0,000 33,000 0,000 33,600 0,600 0,000 25,375 0,000 25,975 01/02/2021
PEREZ AMIGO, JULIA 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250 01/02/2021
PEREZ ANAYA, MARIA DESIRE 0,300 22,700 30,000 0,000 53,000 0,300 21,200 30,000 0,000 51,500 01/02/2021
PEREZ ANGUITA, CRISTINA 0,300 1,350 38,000 0,200 39,850 0,300 0,150 38,000 0,000 38,450 01/02/2021
PEREZ APARICIO, CRISTINA 29,100 3,800 35,000 1,500 69,400 29,100 3,800 34,700 1,500 69,100 01/02/2021
PEREZ ARAGON, LUIS ALBERTO 0,050 9,000 33,000 0,000 42,050 0,050 0,100 33,000 0,000 33,150 01/02/2021
PEREZ ARAGON, Mª DEL CARMEN 2,100 0,000 35,000 0,000 37,100 2,100 0,000 35,000 0,000 37,100 01/02/2021
PEREZ ARAUJO, LEONCIO 0,000 16,800 30,000 0,000 46,800 0,000 16,500 29,175 0,000 45,675 01/02/2021
PEREZ ARAUJO, Mº DOLORES 48,300 2,100 36,000 9,100 95,500 48,300 2,100 36,000 9,100 95,500 01/02/2021
PEREZ ARCHIDONA, ISABEL 0,000 9,400 30,000 0,000 39,400 0,000 3,900 26,625 0,000 30,525 01/02/2021
PÉREZ ARCHIDONA, Mª DEL PILAR 1,500 42,300 36,000 0,000 79,800 1,500 41,700 36,000 0,000 79,200 01/02/2021
PÉREZ ARCOS, NÉSTOR 0,000 18,900 34,000 0,400 53,300 0,000 15,300 28,250 0,100 43,650 01/02/2021
PEREZ ARDANAZ, BIBIANA 3,600 10,050 37,000 2,850 53,500 3,600 1,200 37,000 1,900 43,700 01/02/2021
PÉREZ ARENAS, AZAHARA 0,600 10,200 36,000 1,200 48,000 0,600 10,200 36,000 0,900 47,700 01/02/2021
PEREZ ARENILLA, FATIMA DEL ROSARIO 3,300 58,200 30,000 3,050 94,550 3,300 57,450 30,000 3,000 93,750 01/02/2021
PÉREZ ARGÜELLES, PEDRO 0,000 0,000 14,600 0,000 14,600 0,000 0,000 5,100 0,000 5,100 01/02/2021
PEREZ ARILLO, ANTONIA MARIA 2,700 3,000 36,000 1,000 42,700 2,700 3,000 36,000 1,000 42,700 01/02/2021
PEREZ ARIZA, IRENE 0,000 0,000 24,100 0,000 24,100 0,000 0,000 24,100 0,000 24,100 01/02/2021
PEREZ ARMENTEROS, ROCIO 0,000 17,100 30,000 0,050 47,150 0,000 1,800 30,000 0,000 31,800 01/02/2021
PÉREZ ARMIDA, CARLOS 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 1,250 0,000 1,250 01/02/2021
PEREZ AROCHA, MARIA BELEN 0,000 2,900 36,000 0,000 38,900 0,000 2,900 36,000 0,000 38,900 01/02/2021
PEREZ ARROYO, ABRAHAM 0,300 0,000 24,050 0,000 24,350 0,300 0,000 1,000 0,000 1,300 01/02/2021
PEREZ ASENSIO, DIEGO 53,700 14,100 36,000 6,475 110,275 53,700 14,100 36,000 4,525 108,325 01/02/2021
PEREZ ASTORGA, CRISTINA 0,000 52,800 35,375 0,000 88,175 0,000 0,000 32,450 0,000 32,450 01/02/2021
PÉREZ ATALAYA, JESÚS 0,000 1,700 30,000 0,100 31,800 0,000 0,900 30,000 0,000 30,900 01/02/2021
PÉREZ ATANASIO, IRENE 1,450 1,550 30,000 0,000 33,000 1,450 1,550 30,000 0,000 33,000 01/02/2021
PÉREZ AUGUSTIN, YOLANDA 8,700 37,200 36,000 0,000 81,900 8,700 37,200 36,000 0,000 81,900 01/02/2021
PEREZ AVILA, ALICIA 12,000 7,050 36,000 3,050 58,100 12,000 7,050 36,000 3,025 58,075 01/02/2021
PEREZ AVILA, SILVIA 21,900 17,250 36,000 10,550 85,700 21,900 17,250 36,000 10,525 85,675 01/02/2021
PEREZ AZOR, MERCEDES 8,100 0,000 36,000 0,800 44,900 8,100 0,000 36,000 0,500 44,600 01/02/2021
PÉREZ BADILLO, AZAHARA 0,000 0,000 35,000 3,500 38,500 0,000 0,000 35,000 3,400 38,400 01/02/2021
PEREZ BAENA, ALVARO 47,400 3,200 36,000 9,200 95,800 47,400 1,000 36,000 8,300 92,700 01/02/2021
PEREZ BAEZ, JOSE LUIS 12,000 28,200 36,000 4,000 80,200 12,000 26,400 33,550 3,000 74,950 01/02/2021
PEREZ BALMASEDA, LUIS 0,000 67,500 32,000 0,050 99,550 0,000 15,300 25,800 0,050 41,150 01/02/2021
PÉREZ BAREAS, RITA 0,000 7,200 23,750 0,000 30,950 0,000 7,200 16,250 0,000 23,450 01/02/2021
PÉREZ BARQUERO, SUSANA 44,100 0,000 36,000 3,050 83,150 44,100 0,000 36,000 3,025 83,125 01/02/2021
PÉREZ BARRANCO, TERESA 0,300 0,600 19,500 0,000 20,400 0,300 0,600 19,500 0,000 20,400 01/02/2021
PÉREZ BARRERA, LAURA 3,000 0,000 36,000 0,700 39,700 3,000 0,000 36,000 0,700 39,700 01/02/2021
PEREZ BARRIGA, MARIA JOSE 0,600 0,900 33,000 1,300 35,800 0,600 0,900 33,000 1,000 35,500 01/02/2021
PEREZ BAZO, FRANCISCO JAVIER 0,000 1,200 24,475 0,000 25,675 0,000 0,600 15,500 0,000 16,100 01/02/2021
PEREZ BAZO, JULIA 20,400 1,050 36,000 0,000 57,450 20,400 0,000 34,800 0,000 55,200 01/02/2021
PEREZ BEGINES, ELISA ISABEL 0,900 23,800 13,250 0,000 37,950 0,900 20,500 8,750 0,000 30,150 01/02/2021
PEREZ BELLOSO, ANA 13,800 0,000 39,000 9,075 61,875 13,800 0,000 30,125 1,200 45,125 01/02/2021
PEREZ BELMONTE, Mª DEL CARMEN 55,800 14,850 36,000 11,050 117,050 55,800 14,850 36,000 7,400 113,400 01/02/2021
PEREZ BERDUGO, MARIA SANDRA 42,900 4,400 39,000 10,000 96,300 42,900 0,000 39,000 10,000 91,900 01/02/2021
PÉREZ BERENGUEL, ANA MARIA 60,900 0,000 36,000 3,575 100,475 60,900 0,000 36,000 3,525 100,425 01/02/2021
PEREZ BERENGUEL, CARMEN 6,850 0,050 39,000 12,850 58,750 6,850 0,050 34,000 4,650 45,550 01/02/2021
PÉREZ BERENGUER, DAVID 0,000 0,000 9,000 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PEREZ BERMUDEZ, ALEJANDRO 0,000 38,400 32,000 0,000 70,400 0,000 9,300 32,000 0,000 41,300 01/02/2021
PEREZ BERMUDEZ, MARIA CORPUS 27,900 45,800 29,125 6,050 105,175 27,900 44,700 22,525 6,050 98,575 01/02/2021
PÉREZ BERMÚDEZ, PEDRO MANUEL 1,500 11,400 34,000 0,000 46,900 1,500 11,400 34,000 0,000 46,900 01/02/2021
PEREZ BERNAL, CLOTILDE 40,500 18,600 36,000 9,000 104,100 40,500 15,900 36,000 5,400 97,800 01/02/2021
PÉREZ BERNAL, DESIRÉ 5,700 0,600 36,000 0,600 42,900 5,700 0,600 36,000 0,600 42,900 01/02/2021
PEREZ BERNAL, MANUELA 38,700 12,600 36,000 14,700 102,000 38,700 12,600 36,000 11,400 98,700 01/02/2021
PEREZ BEY, TERESA 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PÉREZ BLANCAS, CAROLINA 1,500 0,000 33,000 7,400 41,900 1,500 0,000 33,000 7,400 41,900 01/02/2021
PÉREZ BLANCO, JUAN MANUEL 0,000 23,250 39,000 1,850 64,100 0,000 12,450 39,000 1,150 52,600 01/02/2021
PEREZ BLASCO, MARIA JOSE 34,900 4,900 36,000 20,000 95,800 34,900 1,500 36,000 3,500 75,900 01/02/2021
PEREZ BLAZQUEZ, PABLO 0,000 9,300 22,125 0,000 31,425 0,000 0,000 20,375 0,000 20,375 01/02/2021
PÉREZ BODAS, CAROLINA 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 01/02/2021
PÉREZ BOHORQUEZ, YOLANDA 29,400 22,300 36,000 19,000 106,700 29,400 21,600 36,000 9,000 96,000 01/02/2021
PERÉZ BOLARÍN, REYES 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PEREZ BONILLA, SILVIA 0,000 5,100 4,025 8,000 17,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PEREZ BORBALAN, FRANCISCO MANUEL 0,000 0,000 21,950 0,000 21,950 0,000 0,000 21,950 0,000 21,950 01/02/2021
PEREZ BORREGO, Mª DEL CARMEN 64,500 0,000 36,000 3,000 103,500 64,500 0,000 36,000 3,000 103,500 01/02/2021
PEREZ BOZA, MARIA DE LOS REYES 0,300 9,600 33,000 3,050 45,950 0,300 9,600 16,650 3,000 29,550 01/02/2021
PEREZ BOZA, MARIA EUGENIA 54,600 2,700 35,000 9,050 101,350 54,600 2,700 35,000 9,050 101,350 01/02/2021
PÉREZ BOZA, NATALIA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 01/02/2021
PEREZ BRENES, LORENA 0,000 13,450 36,000 10,350 59,800 0,000 8,150 36,000 9,350 53,500 01/02/2021
PÉREZ BRESCIA, ANTONIO 0,000 5,700 9,025 3,400 18,125 0,000 0,000 9,025 3,050 12,075 01/02/2021
PÉREZ BUSTO, KARLOS 0,000 9,600 15,950 0,000 25,550 0,000 0,000 4,650 0,000 4,650 01/02/2021
PÉREZ CABALLERO, ÁLVARO 0,000 9,600 36,000 3,750 49,350 0,000 9,600 36,000 3,500 49,100 01/02/2021
PEREZ CABALLERO, ANA 7,200 0,000 33,000 6,150 46,350 7,200 0,000 30,250 6,150 43,600 01/02/2021
PÉREZ CABALLERO, LAURA 0,000 1,250 39,000 4,650 44,900 0,000 1,250 39,000 4,450 44,700 01/02/2021
PÉREZ CABALLERO, MARÍA DEL CARMEN 0,000 49,200 30,000 3,050 82,250 0,000 49,200 30,000 3,000 82,200 01/02/2021
PEREZ CABEZA DE VACA, ISMAEL 9,000 10,800 32,000 0,500 52,300 9,000 10,550 9,000 0,500 29,050 01/02/2021
PEREZ CABEZA DE VACA, JOSE 3,000 31,200 30,000 9,000 73,200 3,000 30,300 30,000 9,000 72,300 01/02/2021
PÉREZ CABEZA DE VACA, MARÍA TERESA 3,600 0,000 30,000 0,000 33,600 3,600 0,000 30,000 0,000 33,600 01/02/2021
PÉREZ CABEZUELO, ISABEL 0,000 1,200 7,300 0,000 8,500 0,000 1,200 6,300 0,000 7,500 01/02/2021
PÉREZ CAMPINA, ROCÍO 0,000 0,000 35,000 0,300 35,300 0,000 0,000 33,000 0,300 33,300 01/02/2021
PEREZ CAMPOS, Mª AMPARO 4,200 0,000 36,000 3,700 43,900 4,200 0,000 36,000 2,550 42,750 01/02/2021
PEREZ CAMPOS, MANUEL 2,400 2,250 36,000 2,000 42,650 2,400 0,000 36,000 1,500 39,900 01/02/2021
PÉREZ CANO, BEATRIZ MARÍA 0,000 48,300 32,000 0,000 80,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PEREZ CANO, CARMEN MARIA 61,200 8,400 36,000 14,800 120,400 61,200 8,400 36,000 12,700 118,300 01/02/2021
PEREZ CANO, PAULA 1,200 0,600 30,000 7,500 39,300 1,200 0,600 30,000 0,500 32,300 01/02/2021
PEREZ CANOVAS, FERNANDO JOSE 3,300 10,500 36,000 3,000 52,800 3,300 10,500 36,000 3,000 52,800 01/02/2021
PÉREZ CANTADOR, MARÍA 0,000 20,700 30,000 0,000 50,700 0,000 17,100 22,000 0,000 39,100 01/02/2021
PÉREZ CARMONA, CARLOS 0,000 0,000 15,500 3,350 18,850 0,000 0,000 1,250 3,350 4,600 01/02/2021
PEREZ CARRASCO, ANA 70,000 22,500 36,000 10,000 116,000 70,000 22,500 36,000 9,500 115,500 01/02/2021
PEREZ CARRASCO, JOSE LUIS 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
PÉREZ CARRERO, LAURA 0,000 0,300 29,350 0,000 29,650 0,000 0,000 15,150 0,000 15,150 01/02/2021
PÉREZ CARRILLO, CATALINA 0,000 11,400 36,000 0,000 47,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PÉREZ CARRILLO, LUCRECIA 59,700 0,000 36,000 6,000 101,700 59,700 0,000 36,000 6,000 101,700 01/02/2021
PÉREZ CASADO, FERNANDO 12,000 20,400 33,000 0,000 65,400 12,000 17,300 33,000 0,000 62,300 01/02/2021
PEREZ CASARES, VICTOR JULIAN 0,000 27,000 26,950 3,000 56,950 0,000 20,400 26,950 3,000 50,350 01/02/2021
PEREZ CASAS, MIGUEL ANGEL 14,100 5,400 36,000 3,500 59,000 14,100 5,400 36,000 3,300 58,800 01/02/2021
PÉREZ CASTAÑO, CARMEN 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 01/02/2021
PÉREZ CASTELLÓ, MARIA JOSÉ 5,100 6,100 36,000 2,000 49,200 5,100 6,100 36,000 0,900 48,100 01/02/2021
PEREZ CASTILLO, INMACULADA 0,600 0,000 14,575 0,000 15,175 0,600 0,000 5,725 0,000 6,325 01/02/2021
PÉREZ CASTILLO, MARÍA ELENA 23,700 0,000 36,000 9,500 69,200 23,700 0,000 36,000 9,500 69,200 01/02/2021
PEREZ CASTILLO, MARIA ISABEL 45,600 0,900 36,000 18,250 100,750 45,600 0,900 36,000 9,700 92,200 01/02/2021
PEREZ CASTRO, ANA 0,000 28,800 34,000 0,000 62,800 0,000 28,800 32,000 0,000 60,800 01/02/2021
PEREZ CASTRO, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,900 33,000 0,000 33,900 0,000 0,900 30,000 0,000 30,900 01/02/2021
PEREZ CASTRO, ROCIO 8,700 0,300 36,000 1,000 46,000 8,700 0,300 36,000 1,000 46,000 01/02/2021
PÉREZ CAVA, CRISTINA 0,000 16,500 33,000 0,000 49,500 0,000 6,900 33,000 0,000 39,900 01/02/2021
PÉREZ CAYUELA, ISABEL MARÍA 0,900 0,000 36,000 0,800 37,700 0,900 0,000 34,000 0,600 35,500 01/02/2021
PÉREZ CAYUELA, MANUEL 6,000 0,900 39,000 0,000 45,900 6,000 0,900 39,000 0,000 45,900 01/02/2021
PEREZ CAZORLA, ROCIO 51,900 15,600 36,000 10,000 113,500 51,900 15,600 36,000 10,000 113,500 01/02/2021
PÉREZ CEBADA, SARA MARÍA 0,000 1,700 36,000 0,000 37,700 0,000 1,700 16,950 0,000 18,650 01/02/2021
PEREZ CECILIA, CONSOLACIÓN M. 60,000 0,400 39,000 3,050 102,450 60,000 0,000 35,000 3,050 98,050 01/02/2021
PEREZ CHACON, MARIA CRUZ 60,300 3,900 30,000 0,025 94,225 60,300 3,900 30,000 0,025 94,225 01/02/2021
PÉREZ CHAMIZO, MARÍA 1,500 1,900 36,000 1,000 40,400 1,500 0,100 36,000 1,000 38,600 01/02/2021
PEREZ CHANIVET, GWENDOLIN 25,800 0,100 36,000 6,400 68,300 25,800 0,100 36,000 5,400 67,300 01/02/2021
PÉREZ CHAVES, FRANCISCO JOSE 14,400 33,000 36,000 5,050 88,450 14,400 33,000 36,000 5,050 88,450 01/02/2021
PEREZ CHECA, MARIA 66,900 8,100 36,000 3,150 109,150 66,900 8,100 36,000 3,150 109,150 01/02/2021
PÉREZ CHICA, ANA 0,000 1,800 36,000 3,500 41,300 0,000 1,800 33,000 3,500 38,300 01/02/2021
PÉREZ CHOMÓN, SARA 9,600 8,400 39,000 3,500 60,500 9,600 5,000 39,000 3,500 57,100 01/02/2021
PEREZ CINTADO, ISABEL 47,500 0,800 36,000 3,700 88,000 47,500 0,000 36,000 3,000 86,500 01/02/2021
PEREZ COLLADO, ELISA MARIA 53,400 0,900 39,000 12,450 105,750 53,400 0,900 39,000 7,950 101,250 01/02/2021
PÉREZ CONTRERAS, LUIS JOSÉ 44,400 2,400 36,000 4,000 86,800 44,400 2,400 36,000 4,000 86,800 01/02/2021
PÈREZ CONTRERAS, NOELIA 0,000 18,150 32,000 0,000 50,150 0,000 8,900 25,000 0,000 33,900 01/02/2021
PÉREZ CONTRERAS, ROSA MARIA 1,800 0,000 36,000 0,400 38,200 1,800 0,000 36,000 0,075 37,875 01/02/2021
PÉREZ CÓRDOBA, ISABEL 0,000 0,000 24,050 0,000 24,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
PÉREZ CORDÓN, LAURA MARIA 0,300 14,700 39,000 5,200 59,200 0,300 14,700 39,000 4,200 58,200 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa[Volver]