Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
SILES JIMENEZ, SANDRA 0,750 0,000 2,450 0,000 3,200 0,750 0,000 0,000 0,000 0,750 01/02/2021
SILES LARREA, MARIA JOSE 46,050 0,000 36,000 3,000 85,050 46,050 0,000 36,000 3,000 85,050 01/02/2021
SILES LARREA, VICENTE MANUEL 47,400 0,000 39,000 6,175 92,575 47,400 0,000 39,000 6,075 92,475 01/02/2021
SILES NÚÑEZ, Mª YOLANDA 45,900 0,000 36,000 6,750 88,650 45,900 0,000 36,000 6,350 88,250 01/02/2021
SILES ORTIZ, DIONISIO 0,000 18,600 36,000 2,025 56,625 0,000 15,000 27,225 0,650 42,875 01/02/2021
SILES PEREZ, MIRIAM MARIA 4,800 0,000 36,000 3,600 44,400 4,800 0,000 36,000 2,800 43,600 01/02/2021
SILES PÉREZ, PALOMA 8,400 1,800 36,000 11,100 57,300 8,400 1,800 36,000 10,400 56,600 01/02/2021
SILES PLAZA, MARIA DEL MAR 0,000 81,900 30,000 0,000 100,000 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 01/02/2021
SILES POZO, EUGENIO 5,700 88,800 33,000 0,050 103,050 5,700 78,000 17,500 0,000 87,500 01/02/2021
SILES PUERMA, JAVIER 0,600 0,800 33,000 5,300 39,700 0,600 0,000 33,000 4,200 37,800 01/02/2021
SILES SANTOS, LAURA 3,600 0,000 36,000 0,925 40,525 3,600 0,000 36,000 0,525 40,125 01/02/2021
SILES SERVIO, DAVID 28,200 5,550 30,875 0,600 65,225 28,200 5,550 27,625 0,600 61,975 01/02/2021
SILES VICENTE, JAVIER 2,400 6,700 21,875 0,350 31,325 2,400 0,600 21,875 0,000 24,875 01/02/2021
SILGO MORENO, PATRICIA 0,300 1,400 14,550 0,000 16,250 0,300 0,000 13,500 0,000 13,800 01/02/2021
SILGUERO CAPARRÓS, ANGELA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
SILGUERO MARTIN, Mª DOLORES 0,600 79,200 30,000 0,025 100,025 0,600 68,400 30,000 0,025 99,025 01/02/2021
SILLERO CARRILLO, MARTA 0,600 9,600 30,000 0,000 40,200 0,600 5,100 25,000 0,000 30,700 01/02/2021
SILLERO CARRILLO, PALOMA 0,000 11,400 33,750 0,000 45,150 0,000 11,400 7,200 0,000 18,600 01/02/2021
SILLERO DOMÍNGUEZ, ESPERANZA 2,100 43,500 33,000 0,000 78,600 2,100 43,500 30,000 0,000 75,600 01/02/2021
SILLERO DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER 53,700 5,800 36,000 3,000 98,500 53,700 5,800 34,000 3,000 96,500 01/02/2021
SILLERO GARCIA, MARINA 4,200 1,500 30,000 0,000 35,700 4,200 1,500 11,250 0,000 16,950 01/02/2021
SILLERO MANZANO, MARÍA NIDIA 0,000 4,000 30,150 1,250 35,400 0,000 1,600 30,150 0,750 32,500 01/02/2021
SILLERO MARÍN, ANA 0,000 1,200 14,875 0,000 16,075 0,000 0,000 13,875 0,000 13,875 01/02/2021
SILLERO PEREZ, DOLORES 50,400 0,000 36,000 7,000 93,400 50,400 0,000 36,000 6,800 93,200 01/02/2021
SILLERO RUZ, MARIA DOLORES 34,200 3,600 36,000 3,800 77,600 34,200 3,600 36,000 3,150 76,950 01/02/2021
SILLERO RUZ, RAFAELA 6,600 11,700 36,000 0,150 54,450 6,600 11,700 36,000 0,150 54,450 01/02/2021
SILLERO SERRANO, MARI CARMEN 70,000 6,300 36,000 0,000 106,000 70,000 6,300 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
SILLERO YUSTE, MARIA DOLORES 0,550 13,600 30,000 0,000 44,150 0,550 0,000 20,000 0,000 20,550 01/02/2021
SILOS MARTÍN, EVA Mª 0,000 0,000 4,850 0,000 4,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
SILVA ACEDO, ROCIO 3,600 12,600 36,000 6,000 58,200 3,600 0,000 36,000 6,000 45,600 01/02/2021
SILVA ALVAREZ, SONIA 10,500 0,000 36,000 0,000 46,500 10,500 0,000 36,000 0,000 46,500 01/02/2021
SILVA AMIAMA, CRISTINA 3,000 13,200 36,000 3,000 55,200 3,000 13,200 36,000 3,000 55,200 01/02/2021
SILVA ARRIAZA, DANIEL 24,000 26,400 36,000 0,400 86,800 24,000 18,300 36,000 0,400 78,700 01/02/2021
SILVA BELLIDO, CRISTINA 20,700 0,700 36,000 4,000 61,400 20,700 0,700 36,000 4,000 61,400 01/02/2021
SILVA CAMPOS, ANA 0,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 32,000 0,000 32,000 01/02/2021
SILVA CORDERO, MARIA DEL MAR 0,000 7,450 20,575 0,000 28,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
SILVA CUENCA, LORENA 30,600 0,000 36,000 0,300 66,900 30,600 0,000 36,000 0,300 66,900 01/02/2021
SILVA DEL ÁGUILA, ELENA 0,000 3,700 32,000 2,300 38,000 0,000 0,000 30,000 1,000 31,000 01/02/2021
SILVA GARCÍA, MARIA DEL CARMEN 66,900 1,200 30,000 15,150 113,250 66,900 0,000 30,000 9,150 106,050 01/02/2021
SILVA MORALES, SARA 0,600 0,000 36,000 3,500 40,100 0,600 0,000 36,000 3,500 40,100 01/02/2021
SILVA MUÑOZ, GUSTAVO 16,600 2,250 39,000 0,000 57,850 16,600 2,250 39,000 0,000 57,850 01/02/2021
SILVA NOA, MIRIAM 17,400 32,500 36,000 0,100 86,000 17,400 32,100 36,000 0,100 85,600 01/02/2021
SILVA PEREIRA, NATALIA 4,200 3,900 36,000 4,000 48,100 4,200 3,900 36,000 4,000 48,100 01/02/2021
SILVA PÉREZ, SANTIAGO 0,000 19,200 29,900 0,000 49,100 0,000 19,200 0,000 0,000 19,200 01/02/2021
SILVA RAMIREZ, SERAFINA INMACULADA 4,500 0,000 36,000 0,150 40,650 4,500 0,000 36,000 0,000 40,500 01/02/2021
SILVA RODRIGUEZ, ANA LEONOR 15,600 0,000 36,000 1,000 52,600 15,600 0,000 36,000 1,000 52,600 01/02/2021
SILVA SEISDEDOS, ALBA 0,000 12,750 37,000 3,000 52,750 0,000 10,350 34,000 3,000 47,350 01/02/2021
SILVA SEÑOR, RAFAEL 70,000 0,000 36,000 11,350 117,350 70,000 0,000 36,000 9,500 115,500 01/02/2021
SILVA SILVEIRA, DIOGO FRANCISCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
SILVA SOUSA, DIDIO 0,000 39,300 30,000 0,000 69,300 0,000 28,500 12,925 0,000 41,425 01/02/2021
SILVA VELA, ANDREA 0,000 2,700 19,000 0,000 21,700 0,000 0,600 19,000 0,000 19,600 01/02/2021
SILVANO RUIZ, PATRICIA 14,700 3,600 36,000 6,000 60,300 14,700 3,600 36,000 6,000 60,300 01/02/2021
SILVEIRA LOPEZ, MARIANA BETTINA 0,900 3,600 23,800 0,000 28,300 0,900 0,000 7,750 0,000 8,650 01/02/2021
SILVEIRA MORENO, BRUNA 0,000 0,000 20,425 0,000 20,425 0,000 0,000 20,425 0,000 20,425 01/02/2021
SILVEIRA PANDOLFO, LETICIA 0,000 0,000 36,000 0,000 36,000 0,000 0,000 36,000 0,000 36,000 01/02/2021
SILVERIA MORENO, ANA ISABEL 5,400 15,000 36,000 0,000 56,400 5,400 12,800 36,000 0,000 54,200 01/02/2021
SILVERIO DÍAZ, YOLANDA 11,400 0,100 36,000 0,000 47,500 11,400 0,000 36,000 0,000 47,400 01/02/2021
SILVERIO PALACINO, ANA MARIA 0,000 19,800 30,000 6,000 55,800 0,000 2,400 28,175 6,000 36,575 01/02/2021
SILVERO HABA, INMACULADA 46,200 16,700 30,000 0,000 92,900 46,200 0,800 27,625 0,000 74,625 01/02/2021
SILVESTRE CANTOS, ESTEFANIA 3,000 2,400 36,000 0,500 41,900 3,000 0,900 36,000 0,500 40,400 01/02/2021
SILVESTRE PIÑA, ESPERANZA 2,100 2,600 36,000 0,500 41,200 2,100 0,000 36,000 0,500 38,600 01/02/2021
SILVESTRE SAENZ, SANTIAGO 45,000 14,700 39,000 9,000 107,700 45,000 14,700 39,000 9,000 107,700 01/02/2021
SIMA SIMA, MARIANA 19,200 57,900 30,000 0,000 100,000 19,200 57,900 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
SIMANCAS GOMEZ, MARIA MONTSERRAT 0,000 5,250 30,000 0,000 35,250 0,000 5,250 30,000 0,000 35,250 01/02/2021
SIMARRO BLAZQUEZ, ANA CARMEN 6,000 0,350 36,000 0,000 42,000 6,000 0,350 36,000 0,000 42,000 01/02/2021
SIMARRO CUARTERO, Mª LLANOS 0,000 0,600 30,000 0,000 30,600 0,000 0,600 30,000 0,000 30,600 01/02/2021
SIMOES ABREU, MICAELA 0,000 21,900 30,000 0,000 51,900 0,000 10,500 26,250 0,000 36,750 01/02/2021
SIMON CABALLERO, MARIA JOSE 1,200 30,600 24,225 0,000 56,025 1,200 30,600 3,825 0,000 35,625 01/02/2021
SIMÓN CARRERA, JUAN 5,700 21,600 17,675 0,000 44,975 5,700 0,000 16,925 0,000 22,625 01/02/2021
SIMÓN CONTRERAS, ALMA MARÍA 0,000 5,100 32,000 0,150 37,250 0,000 0,900 32,000 0,150 33,050 01/02/2021
SIMON DOMINGO, EMILIO 0,000 53,700 36,000 14,700 104,400 0,000 49,800 33,000 6,400 89,200 01/02/2021
SIMON DOMINGO, Mª PILAR 0,000 71,700 30,000 0,050 100,050 0,000 60,900 30,000 0,000 90,900 01/02/2021
SIMÓN DORADO, PABLO 4,200 5,100 36,000 0,250 45,550 4,200 5,100 33,000 0,250 42,550 01/02/2021
SIMÓN GARCÍA, ISABEL MARÍA 53,700 6,000 37,000 3,000 99,700 53,700 6,000 35,000 3,000 97,700 01/02/2021
SIMON JUAREZ, IRENE 21,300 30,300 36,000 7,000 94,600 21,300 30,300 36,000 7,000 94,600 01/02/2021
SIMÓN LLAMAS, JOSEFA 0,000 0,000 29,725 0,000 29,725 0,000 0,000 28,975 0,000 28,975 01/02/2021
SIMON LOPEZ, RAISA LUNA 0,000 8,100 36,000 0,000 44,100 0,000 6,000 33,000 0,000 39,000 01/02/2021
SIMÓN LÓPEZ-ANDÚJAR, MARÍA JOSÉ 70,000 13,000 34,000 6,000 110,000 70,000 7,300 34,000 6,000 110,000 01/02/2021
SIMON MACHO, RAQUEL 0,000 0,900 35,000 4,400 40,300 0,000 0,900 32,000 3,025 35,925 01/02/2021
SIMON PEREZ, GERMAN RUBEN 0,000 19,800 23,200 0,000 43,000 0,000 15,900 21,700 0,000 37,600 01/02/2021
SIMÓN PORTILLO, ALMUDENA 0,600 4,000 36,000 10,700 51,300 0,600 0,600 33,000 9,300 43,500 01/02/2021
SIMON ROMÁN, NOEMI 0,150 2,400 36,000 0,000 38,550 0,150 0,000 35,750 0,000 35,900 01/02/2021
SIMÓN SÁNCHEZ, JUANA ESTHER 9,000 5,500 36,000 3,550 54,050 9,000 0,900 36,000 3,050 48,950 01/02/2021
SIMÓN TOBAJAS, HELENA 0,000 20,100 30,000 6,000 56,100 0,000 19,800 30,000 6,000 55,800 01/02/2021
SIMÓN TORRES, LETICIA 0,000 39,600 30,000 0,000 69,600 0,000 35,700 25,050 0,000 60,750 01/02/2021
SIMON VALERO, DANIEL 0,000 37,200 21,400 0,000 58,600 0,000 0,600 19,750 0,000 20,350 01/02/2021
SIMÓN VÁZQUEZ, CARLOS 19,200 0,000 18,600 0,050 37,850 19,200 0,000 16,075 0,000 35,275 01/02/2021
SIMÓN VILLALBA, VERÓNICA MARÍA 11,700 5,100 36,000 0,000 52,800 11,700 0,000 36,000 0,000 47,700 01/02/2021
SIMONA --------------------, TUTUI 0,000 0,000 26,375 0,000 26,375 0,000 0,000 24,875 0,000 24,875 01/02/2021
SIMONELLI MUÑOZ, AGUSTÍN JAVIER 2,100 5,250 36,000 1,025 44,375 2,100 5,250 23,450 0,325 31,125 01/02/2021
SIMONELLI MUÑOZ, MARIA DEL MAR 70,000 0,000 30,000 0,400 100,400 70,000 0,000 26,825 0,050 96,875 01/02/2021
SINISTERRA LEON, BELEN 0,000 1,100 28,500 0,000 29,600 0,000 0,000 0,200 0,000 0,200 01/02/2021
SINISTERRA PUIG, MARIA BEGOÑA 4,800 70,600 30,000 0,000 100,000 4,800 70,600 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
SINOGA DE LA TORRE, ANA MARIA 0,300 38,700 36,000 9,200 84,200 0,300 38,100 36,000 5,850 80,250 01/02/2021
SINOVAS GÓMEZ, BEATRIZ 0,900 15,850 30,000 0,000 46,750 0,900 14,850 30,000 0,000 45,750 01/02/2021
SINOVAS RODRIGUEZ, MIRIAM 0,000 0,000 11,175 0,000 11,175 0,000 0,000 4,250 0,000 4,250 01/02/2021
SIQUIER COLL, RUT 0,000 0,000 21,275 0,000 21,275 0,000 0,000 12,275 0,000 12,275 01/02/2021
SIRERA BEJARANO, MARIA BEGOÑA 3,300 69,400 33,000 0,350 103,350 3,300 69,400 33,000 0,050 103,050 01/02/2021
SIRERA BEJARANO, MARIA CARMEN 0,000 57,300 36,000 0,000 93,300 0,000 38,400 26,075 0,000 64,475 01/02/2021
SIRIA PANIAGUA, MARIA LUISA 17,400 3,600 36,000 0,500 57,500 17,400 3,600 36,000 0,000 57,000 01/02/2021
SIRVENT JIMÉNEZ, Mª DEL MAR 0,000 48,900 39,000 9,000 96,900 0,000 38,100 39,000 9,000 86,100 01/02/2021
SISTO ALCONCHEL, BELÉN 0,150 2,450 39,000 4,175 45,775 0,150 1,850 39,000 2,650 43,650 01/02/2021
SIVIANES BARRASA, MANUEL 10,800 0,000 36,000 3,000 49,800 10,800 0,000 36,000 3,000 49,800 01/02/2021
SIVIANES FERNÁNDEZ, MARÍA 1,800 0,000 36,000 0,300 38,100 1,800 0,000 36,000 0,300 38,100 01/02/2021
SMAILI EL KHALISSI, HAFIDA 0,000 1,200 36,000 4,000 41,200 0,000 0,000 25,650 3,500 29,150 01/02/2021
SMIS SMIS, MARIE 1,500 0,000 36,000 0,500 38,000 1,500 0,000 36,000 0,500 38,000 01/02/2021
SMITH GUERRERO, IRINA 6,300 29,900 36,000 0,000 72,200 6,300 29,900 36,000 0,000 72,200 01/02/2021
SNCHEZ-VAQUERIZO VILLALBA, PEDRO 0,000 28,650 10,500 0,000 39,150 0,000 25,350 7,500 0,000 32,850 01/02/2021
SOAGE SILVA, NOELIA 0,000 2,100 30,000 0,000 32,100 0,000 1,800 0,000 0,000 1,800 01/02/2021
SOARES-FRANCO BEIRAO, MARIA MARGARITA 0,000 121,800 30,000 0,000 100,000 0,000 121,800 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
SOBRINO DIAZ, ALBERTO JOSE 0,000 19,800 35,000 0,000 54,800 0,000 19,800 33,000 0,000 52,800 01/02/2021
SOBRINO FRANCONETTI, CARLOS 0,600 3,300 33,000 0,800 37,700 0,600 1,500 33,000 0,500 35,600 01/02/2021
SOBRINO GIMENO, PAULA 1,450 0,000 39,000 14,050 54,500 1,450 0,000 39,000 11,200 51,650 01/02/2021
SOBRINO IGLESIAS, ALBA 0,000 0,700 39,000 3,200 42,900 0,000 0,700 38,000 3,050 41,750 01/02/2021
SOBRINO NAVARRO, ROCIO 0,000 0,900 22,400 0,000 23,300 0,000 0,000 9,100 0,000 9,100 01/02/2021
SOBRINO PEREZ, MERCEDES 41,100 3,100 36,000 3,000 83,200 41,100 3,100 36,000 3,000 83,200 01/02/2021
SOBRINO POZO, MONICA 0,000 1,900 35,000 0,000 36,900 0,000 0,000 35,000 0,000 35,000 01/02/2021
SOBRINO SOBRINO, BONIFACIO 49,800 16,800 34,000 3,900 104,500 49,800 16,800 34,000 3,900 104,500 01/02/2021
SOCÍAS MORCILLO, CARMEN 20,700 27,600 36,000 11,325 95,625 20,700 27,600 36,000 11,025 95,325 01/02/2021
SOCIAS VICIANA, JOSE JOAQUIN 0,000 36,600 33,000 0,200 69,800 0,000 3,000 30,000 0,100 33,100 01/02/2021
SOGO RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD 0,000 25,200 29,575 0,000 54,775 0,000 25,200 23,000 0,000 48,200 01/02/2021
SOJO BEGINES, IRENE 6,000 7,200 36,000 3,900 53,100 6,000 7,200 36,000 3,900 53,100 01/02/2021
SOJO DELGADO, SAUL 0,000 3,900 32,000 0,000 35,900 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 01/02/2021
SOJO GONZALEZ, GUADALUPE 6,300 75,900 36,000 3,750 109,750 6,300 62,700 30,925 3,450 103,375 01/02/2021
SOLA BALLESTER, PATRICIA 28,800 6,700 32,000 0,000 67,500 28,800 6,100 32,000 0,000 66,900 01/02/2021
SOLA BURLÓ, ISABEL MARÍA 0,900 2,600 36,000 3,100 42,600 0,900 0,000 34,000 1,500 36,400 01/02/2021
SOLA CANTANO, FRANCISCO JAVIER 6,000 94,200 30,000 8,050 108,050 6,000 94,200 30,000 7,750 107,750 01/02/2021
SOLA DÍAZ, RAQUEL 27,300 1,500 36,000 8,300 73,100 27,300 0,600 36,000 5,000 68,900 01/02/2021
SOLA FLORES, MÓNICA 4,800 14,400 36,000 0,100 55,300 4,800 9,600 36,000 0,100 50,500 01/02/2021
SOLA GARCÍA, CRISTINA 11,400 1,200 36,000 4,000 52,600 11,400 1,200 36,000 4,000 52,600 01/02/2021
SOLA GUERRERO, MORUENA MARIA 0,600 22,800 26,625 0,000 50,025 0,600 0,000 19,875 0,000 20,475 01/02/2021
SOLA LÓPEZ, MARIA TERESA 0,000 8,500 20,100 0,000 28,600 0,000 0,000 10,950 0,000 10,950 01/02/2021
SOLA LÓPEZ, MARTA 0,000 0,000 34,000 3,400 37,400 0,000 0,000 34,000 3,300 37,300 01/02/2021
SOLA MARTINEZ, AINHOA 0,000 2,100 33,000 1,500 36,600 0,000 2,100 33,000 1,500 36,600 01/02/2021
SOLA MARTINEZ, ALBA 0,000 2,700 33,000 9,200 44,900 0,000 0,300 33,000 5,400 38,700 01/02/2021
SOLA MONTORO, ANA MACARENA 3,900 10,400 30,000 0,000 44,300 3,900 8,100 26,225 0,000 38,225 01/02/2021
SOLA PERAL, ANGELES 70,000 0,000 36,000 14,150 120,150 70,000 0,000 36,000 4,000 110,000 01/02/2021
SOLA SANZ, ILIANA 15,000 4,200 36,000 0,000 55,200 15,000 2,700 36,000 0,000 53,700 01/02/2021
SOLA SANZ, MANUEL 1,200 32,800 34,000 0,000 68,000 1,200 24,700 34,000 0,000 59,900 01/02/2021
SOLA SIMÓN, CARMEN 0,600 3,600 36,000 0,600 40,800 0,600 3,600 36,000 0,600 40,800 01/02/2021
SOLA VALDIVIESO, ANTONIO JOSE 1,200 0,600 34,000 0,500 36,300 1,200 0,600 34,000 0,500 36,300 01/02/2021
SOLANA CASTILLO, TERESA 7,200 22,300 36,000 3,100 68,600 7,200 20,700 36,000 3,100 67,000 01/02/2021
SOLANA LÁZARO, EDUARDO 3,900 12,300 12,000 0,000 28,200 3,900 0,000 6,000 0,000 9,900 01/02/2021
SOLANA MORETE, ÁLVARO 0,900 16,500 35,000 3,300 55,700 0,900 16,500 33,000 3,300 53,700 01/02/2021
SOLANA ORTEGA, EVA VANESA 42,000 7,500 34,000 9,300 92,800 42,000 7,500 31,925 9,300 90,725 01/02/2021
SOLANA SEGURA, CARMEN 15,900 0,150 39,000 0,000 55,050 15,900 0,150 12,000 0,000 28,050 01/02/2021
SOLANA VARGAS, ALEJANDRO 0,300 0,000 36,000 0,000 36,300 0,300 0,000 36,000 0,000 36,300 01/02/2021
SOLANAS MENENDEZ, ANA REBECA 25,800 18,000 36,000 0,100 79,900 25,800 18,000 20,200 0,100 64,100 01/02/2021
SOLANO ALCAIDE, Mª ANGELES 18,000 6,400 39,000 2,100 65,500 18,000 6,400 39,000 0,800 64,200 01/02/2021
SOLANO BAREA, BEGOÑA 3,000 5,100 36,000 1,000 45,100 3,000 5,100 36,000 1,000 45,100 01/02/2021
SOLANO BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER 15,900 3,100 36,000 0,600 55,600 15,900 3,100 36,000 0,600 55,600 01/02/2021
SOLANO BARRAGÁN, JESSICA 2,250 1,200 36,000 1,400 40,850 2,250 1,200 36,000 0,800 40,250 01/02/2021
SOLANO CERVANTES, SANDRA 0,000 0,000 19,650 0,000 19,650 0,000 0,000 9,000 0,000 9,000 01/02/2021
SOLANO GARCIA, LIDIA 0,000 2,100 26,500 5,450 34,050 0,000 1,500 18,225 4,650 24,375 01/02/2021
SOLANO LEONIS, DAVID 4,800 0,000 36,000 0,400 41,200 4,800 0,000 36,000 0,000 40,800 01/02/2021
SOLANO PEREZ, ANGELICA 0,000 18,600 30,000 3,000 51,600 0,000 13,200 30,000 3,000 46,200 01/02/2021
SOLANO SANCHEZ, MARIA 0,000 12,000 33,000 0,000 45,000 0,000 6,600 11,750 0,000 18,350 01/02/2021
SOLANS GRACIA, JORGE MARTÍN 0,600 0,000 35,000 3,900 39,500 0,600 0,000 35,000 3,800 39,400 01/02/2021
SOLANS PÉREZ DE LARRAYA, GABRIELA 0,000 12,300 20,550 6,000 38,850 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 01/02/2021
SOLAR BELTRAN, SONIA 7,500 0,000 36,000 0,100 43,600 7,500 0,000 36,000 0,100 43,600 01/02/2021
SOLARES ELIAS, ROCIO 19,250 23,100 39,000 9,000 90,350 19,250 23,100 39,000 9,000 90,350 01/02/2021
SOLAS GONZÁLEZ, BELÉN 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500 01/02/2021
SOLAZ GIMENO, CRISTINA 0,000 0,300 25,000 0,000 25,300 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 01/02/2021
SOLBAS RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR 0,600 2,100 22,050 0,000 24,750 0,600 2,100 22,050 0,000 24,750 01/02/2021
SOLDADO GÁLVEZ, ANTONIO 33,300 5,450 36,000 2,250 77,000 33,300 4,950 36,000 1,150 75,400 01/02/2021
SOLDADO JIMENEZ, CAROLINA 36,600 0,000 39,000 9,850 85,450 36,600 0,000 39,000 9,750 85,350 01/02/2021
SOLDADO RODRIGUEZ, IGNACIO 17,550 0,000 28,900 0,000 46,450 17,550 0,000 25,350 0,000 42,900 01/02/2021
SOLDADO RODRIGUEZ, MARIA JOSE 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 01/02/2021
SOLDEVILA RODRIGUEZ, ROSA MARIA 38,100 33,300 35,000 9,075 114,075 38,100 33,300 35,000 9,025 114,025 01/02/2021
SOLER BORRERO, LUIS 11,400 0,000 36,000 1,350 48,750 11,400 0,000 36,000 0,800 48,200 01/02/2021
SOLER CARRASCO, ANA LUCIA 57,000 12,900 34,000 9,000 112,900 57,000 12,900 34,000 9,000 112,900 01/02/2021
SOLER CASTILLO, SERGIO 3,300 0,000 28,650 0,500 32,450 3,300 0,000 27,575 0,500 31,375 01/02/2021
SOLER CIFUENTES, DAVID 70,000 25,800 36,000 12,075 118,075 70,000 25,800 36,000 10,200 116,200 01/02/2021
SOLER CIFUENTES, MARIA GEMA 53,400 8,400 36,000 1,600 99,400 53,400 8,400 36,000 1,000 98,800 01/02/2021
SOLER CUESTA, MARIA CRISTINA 0,000 38,900 30,000 0,000 68,900 0,000 38,800 30,000 0,000 68,800 01/02/2021
SOLER DUEÑAS, TANIA 5,400 0,000 34,000 1,000 40,400 5,400 0,000 34,000 1,000 40,400 01/02/2021
SOLER FLORES, ESTHER 0,000 0,000 36,000 0,500 36,500 0,000 0,000 36,000 0,500 36,500 01/02/2021
SOLER GARCIA, ANA CRISTINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
SOLER GINER, EMILIO JOSE 70,000 0,000 17,300 3,000 90,300 70,000 0,000 16,300 3,000 89,300 01/02/2021
SOLER GÓMEZ, ANDRÉS 5,100 20,300 39,000 9,150 73,550 5,100 20,300 39,000 9,150 73,550 01/02/2021
SOLER GONZALEZ, MARÍA 0,600 0,000 30,000 4,500 35,100 0,600 0,000 30,000 3,500 34,100 01/02/2021
SOLER GONZALEZ, MATIAS 1,500 0,000 29,575 0,000 31,075 1,500 0,000 25,275 0,000 26,775 01/02/2021
SOLER GUALDA, LIDIA 0,000 0,600 33,000 7,500 41,100 0,000 0,600 33,000 7,500 41,100 01/02/2021
SOLER GUERRERO, MIREIA 0,000 1,100 5,150 0,000 6,250 0,000 0,900 5,150 0,000 6,050 01/02/2021
SOLER JIMÉNEZ, CARMEN 0,300 0,000 30,000 3,000 33,300 0,300 0,000 4,250 3,000 7,550 01/02/2021
SOLER JIMÉNEZ, DAVID 4,500 12,300 35,775 0,000 52,575 4,500 12,300 35,775 0,000 52,575 01/02/2021
SOLER LÓPEZ, Mª DEL MAR 0,300 1,500 14,500 0,000 16,300 0,300 0,000 10,000 0,000 10,300 01/02/2021
SOLER MARTINEZ, GUADALUPE 70,000 0,000 32,000 8,500 110,500 70,000 0,000 32,000 4,250 106,250 01/02/2021
SOLER MARTINS, PABLO SERGIO 0,600 2,000 36,000 0,500 39,100 0,600 0,000 36,000 0,500 37,100 01/02/2021
SOLER MORENO, GUILLERMO 0,300 0,300 6,000 0,000 6,600 0,300 0,000 6,000 0,000 6,300 01/02/2021
SOLER NAVARRO, MARTA 12,300 17,250 36,000 10,250 75,800 12,300 17,250 36,000 8,950 74,500 01/02/2021
SOLER NEUPAUER, MARIA ISABEL 0,900 23,400 36,000 3,200 63,500 0,900 19,800 34,000 3,200 57,900 01/02/2021
SOLER NICOLÁS, ROSA MARÍA 70,000 0,000 30,000 3,500 103,500 70,000 0,000 30,000 3,500 103,500 01/02/2021
SOLER PAGEO, PILAR 5,400 37,100 32,000 9,000 83,500 5,400 36,900 32,000 9,000 83,300 01/02/2021
SOLER RAMOS, MARIA DEL CARMEN 2,100 0,000 39,000 3,900 45,000 2,100 0,000 39,000 1,500 42,600 01/02/2021
SOLER ROJAS, CELESTE 4,900 9,450 44,000 0,000 58,350 4,900 9,450 33,000 0,000 47,350 01/02/2021
SOLER SIERRA, BORJA 0,000 13,800 36,000 0,000 49,800 0,000 12,300 35,000 0,000 47,300 01/02/2021
SOLER VILLALOBOS, MARIA DOLORES 21,900 2,500 36,000 9,700 70,100 21,900 2,500 36,000 9,650 70,050 01/02/2021
SOLERO PEREZ, MARIA JESUS 51,600 15,000 34,000 3,400 104,000 51,600 15,000 34,000 3,400 104,000 01/02/2021
SOLIS AGUILERA, MARIA LUISA 9,300 6,150 36,000 0,000 51,450 9,300 0,450 36,000 0,000 45,750 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa[Volver]