Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
CANTERA SIERRA, SONSOLES 0,000 53,400 19,350 0,000 72,750 0,000 53,400 19,350 0,000 72,750 01/02/2021
CANTERO ACEJO, LARA 18,900 2,300 36,000 7,400 64,600 18,900 2,300 36,000 1,200 58,400 01/02/2021
CANTERO ARROYO, ELENA MARIA 0,900 4,700 21,950 0,000 27,550 0,900 0,000 14,000 0,000 14,900 01/02/2021
CANTERO BERLANGA, MANUEL DAMIAN 0,000 0,000 19,000 0,000 19,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 01/02/2021
CANTERO BLAZQUEZ, MARIA ANGELES 0,300 0,000 20,415 0,000 20,715 0,300 0,000 15,365 0,000 15,665 01/02/2021
CANTERO CALLEALTA, CARMEN 1,000 13,350 18,375 3,000 35,725 1,000 5,750 17,500 3,000 27,250 01/02/2021
CANTERO CANTERO, ANA ISABEL 20,100 25,350 36,000 9,000 90,450 20,100 22,350 36,000 9,000 87,450 01/02/2021
CANTERO CORREDOR, INMACULADA 3,600 8,050 36,000 9,825 57,475 3,600 7,650 36,000 4,600 51,850 01/02/2021
CANTERO DÍAZ, IRIA FLAVIA 0,000 32,900 30,000 0,900 63,800 0,000 17,400 30,000 0,600 48,000 01/02/2021
CANTERO DUARTE, ANGELES 40,200 0,000 36,000 3,000 79,200 40,200 0,000 36,000 3,000 79,200 01/02/2021
CANTERO GARCÍA, CARLOS JAVIER 0,000 0,300 18,000 0,000 18,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CANTERO GARCIA, MARTA 2,100 11,700 36,000 0,300 50,100 2,100 10,200 30,000 0,000 42,300 01/02/2021
CANTERO GARCÍA, MªCARMEN 18,900 3,900 36,000 3,500 62,300 18,900 3,900 36,000 3,100 61,900 01/02/2021
CANTERO GONZÁLEZ, SARAY 2,100 1,200 36,000 0,200 39,500 2,100 1,200 36,000 0,000 39,300 01/02/2021
CANTERO HERNANDEZ, URSULA 46,500 0,000 36,000 7,000 89,500 46,500 0,000 36,000 7,000 89,500 01/02/2021
CANTERO HURTADO, ANA BELEN 21,600 0,200 36,000 3,000 60,800 21,600 0,200 36,000 3,000 60,800 01/02/2021
CANTERO IZQUIERDO, ANA 0,000 47,100 30,000 11,025 88,125 0,000 46,500 30,000 9,675 86,175 01/02/2021
CANTERO JIMENEZ, SERGIO 0,000 17,400 29,575 0,025 47,000 0,000 0,000 1,750 0,000 1,750 01/02/2021
CANTERO MARÍN, GONZALO 0,000 0,000 10,625 3,000 13,625 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 01/02/2021
CANTERO MARTINEZ, ROSARIO 4,200 0,000 36,000 3,000 43,200 4,200 0,000 36,000 3,000 43,200 01/02/2021
CANTERO MORENO, MARIA DOLORES 1,200 0,000 33,000 0,000 34,200 1,200 0,000 33,000 0,000 34,200 01/02/2021
CANTERO MORO, VIRGINIA 0,000 8,400 45,000 5,375 58,775 0,000 0,900 42,000 3,625 46,525 01/02/2021
CANTERO MUÑOZ, LIDIA 0,550 0,000 39,000 7,500 47,050 0,550 0,000 39,000 7,100 46,650 01/02/2021
CANTERO PÉREZ, CRISTINA 3,300 39,300 34,000 9,500 86,100 3,300 39,300 34,000 9,150 85,750 01/02/2021
CANTERO QUINTERO, JOSE MARIA 0,000 7,200 36,000 3,000 46,200 0,000 7,200 36,000 3,000 46,200 01/02/2021
CANTERO RIVERO, JOSE CARLOS 0,000 6,300 30,000 4,100 40,400 0,000 6,300 30,000 3,200 39,500 01/02/2021
CANTERO RIVERO, VIRGINIA 0,000 2,100 30,000 1,075 33,175 0,000 0,900 25,000 0,175 26,075 01/02/2021
CANTERO ROMERO, Mª DEL MAR 3,600 58,200 34,000 0,000 95,800 3,600 49,200 34,000 0,000 86,800 01/02/2021
CANTERO RUIZ, Mª TERESA 0,600 28,500 36,000 6,000 71,100 0,600 27,600 36,000 6,000 70,200 01/02/2021
CANTERO RUIZ, MANUELA 0,000 45,300 33,000 6,000 84,300 0,000 24,000 30,000 6,000 60,000 01/02/2021
CANTERO RUIZ, MARÍA DEL CARMEN 21,600 0,000 30,000 3,000 54,600 21,600 0,000 30,000 3,000 54,600 01/02/2021
CANTERO SÁNCHEZ, LORENA 0,000 8,100 33,000 0,000 41,100 0,000 7,100 33,000 0,000 40,100 01/02/2021
CANTERO SERRANO, CARMEN MARÍA 2,100 15,250 36,000 0,000 53,350 2,100 14,850 36,000 0,000 52,950 01/02/2021
CANTERO VERA, MARIA DEL CARMEN 8,700 27,900 35,000 9,000 80,600 8,700 18,000 32,000 9,000 67,700 01/02/2021
CANTILLO MARTINEZ, Mª JOSÉ 0,000 9,300 30,000 0,000 39,300 0,000 5,400 30,000 0,000 35,400 01/02/2021
CANTILLO MONTERO, ANTONIO 0,300 0,000 1,500 0,050 1,850 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 01/02/2021
CANTILLO MORALES, CARMEN 4,500 2,350 37,000 0,075 43,925 4,500 2,350 37,000 0,075 43,925 01/02/2021
CANTILLO ROJAS, MªANGELES 3,600 0,000 36,000 0,000 39,600 3,600 0,000 36,000 0,000 39,600 01/02/2021
CANTIZANI LLAMAS, MARIA TERESA 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 01/02/2021
CANTIZANO DIAZ, ANA ISABEL 0,050 40,000 39,000 3,200 82,250 0,050 37,600 39,000 3,100 79,750 01/02/2021
CANTIZANO DIAZ, ELENA 0,000 28,450 35,000 3,000 66,450 0,000 28,450 35,000 3,000 66,450 01/02/2021
CANTO GALLARDO, RAQUEL MARIA 4,500 1,300 36,000 3,000 44,800 4,500 0,400 33,000 3,000 40,900 01/02/2021
CANTO RENDÓN, ANA Mª 4,950 0,000 30,000 0,000 34,950 4,950 0,000 21,000 0,000 25,950 01/02/2021
CANTÓN CANTÓN, LIDIA 0,900 2,300 36,000 1,000 40,200 0,900 0,300 36,000 1,000 38,200 01/02/2021
CANTON CORDON, NAZARET 20,100 5,400 36,000 6,600 68,100 20,100 5,400 36,000 6,250 67,750 01/02/2021
CANTON GARCIA, GEMA 0,000 1,400 36,000 0,000 37,400 0,000 0,900 23,500 0,000 24,400 01/02/2021
CANTON HABAS, VANESA 3,000 0,000 36,000 0,400 39,400 3,000 0,000 36,000 0,300 39,300 01/02/2021
CANTON MARQUEZ, MARGARITA 0,600 1,000 39,000 6,800 47,400 0,600 0,100 39,000 6,500 46,200 01/02/2021
CANTÓN MORALES, AMANDA 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CANTON OLEA, Mª BELEN 67,200 0,900 30,000 9,100 107,200 67,200 0,900 30,000 9,100 107,200 01/02/2021
CANTÓN RICO, VANESA 12,600 4,800 36,000 2,200 55,600 12,600 4,800 36,000 2,200 55,600 01/02/2021
CANTON SANCHEZ, MARI CARMEN 70,000 0,000 36,000 0,200 106,200 70,000 0,000 36,000 0,200 106,200 01/02/2021
CANTORAL PENA, YADIRA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CANTOS FERNÁNDEZ, MIRIAM 1,800 8,700 36,000 0,000 46,500 1,800 8,700 36,000 0,000 46,500 01/02/2021
CANTOS GUTIÉRREZ, ÁNGELA 2,700 0,000 36,000 4,950 43,650 2,700 0,000 36,000 4,950 43,650 01/02/2021
CANTOS MOLINA, MARIA 0,000 29,400 30,000 0,100 59,500 0,000 21,600 30,000 0,100 51,700 01/02/2021
CANTOS PERALES, MARIA DEL MAR 50,250 0,600 36,000 7,700 94,550 50,250 0,600 36,000 7,300 94,150 01/02/2021
CANTOS TEJERO, JESUS 0,000 19,800 16,500 0,000 36,300 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 01/02/2021
CANTOS UNCALA, VANESSA 6,300 10,200 36,000 4,300 56,800 6,300 9,900 35,000 3,900 55,100 01/02/2021
CANTOS VILLALOBOS, RAFAEL 51,000 12,000 33,000 6,000 102,000 51,000 12,000 33,000 6,000 102,000 01/02/2021
CANTUDO MORENO, MANUELA 0,000 0,000 7,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 01/02/2021
CANZOBRE GAVIRA, NATALIA BELÉN 39,300 0,600 39,000 3,000 81,900 39,300 0,600 39,000 3,000 81,900 01/02/2021
CAÑA PÉREZ, ANA 65,400 0,000 36,000 9,125 110,525 65,400 0,000 36,000 9,075 110,475 01/02/2021
CAÑA YELAMO, Mª ISABEL 56,700 2,500 36,000 6,700 101,900 56,700 2,500 36,000 6,000 101,200 01/02/2021
CAÑA YELAMO, MªANGELES 2,100 38,500 36,000 3,600 80,200 2,100 38,500 36,000 3,100 79,700 01/02/2021
CAÑABATE GARCIA, MARI CARMEN 2,100 10,000 36,000 2,100 50,200 2,100 8,800 36,000 1,800 48,700 01/02/2021
CAÑABATE JIMENEZ, MARÍA ANGELES 5,700 14,100 21,000 0,000 40,800 5,700 12,600 21,000 0,000 39,300 01/02/2021
CAÑABATE POZO, FRANCISCA 15,900 12,200 36,000 0,500 64,600 15,900 9,800 36,000 0,400 62,100 01/02/2021
CAÑADA DEL PINO, CARMEN 0,600 54,600 33,000 0,000 88,200 0,600 27,300 30,000 0,000 57,900 01/02/2021
CAÑADA ESPINOSA, CARMEN 0,000 5,500 30,000 0,550 36,050 0,000 4,800 30,000 0,000 34,800 01/02/2021
CAÑADA GARCIA, MARINA 0,000 13,900 30,000 0,500 44,400 0,000 1,500 29,575 0,500 31,575 01/02/2021
CAÑADA GONZALEZ, Mª CARMEN 1,200 9,900 30,000 0,200 41,300 1,200 9,900 30,000 0,100 41,200 01/02/2021
CAÑADA LIEBANA, ANTONIO JOSE 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 01/02/2021
CAÑADA LÓPEZ, ADELAIDA 8,700 9,600 36,000 4,600 58,900 8,700 9,600 36,000 1,000 55,300 01/02/2021
CAÑADA MARTÍNEZ, MARÍA 9,300 3,200 36,000 1,000 49,500 9,300 0,000 36,000 1,000 46,300 01/02/2021
CAÑADA OSMA, LAURA 0,000 0,600 33,000 0,150 33,750 0,000 0,600 33,000 0,000 33,600 01/02/2021
CAÑADA PEREIRA, LIDIA 0,000 14,600 36,000 8,000 58,600 0,000 12,900 36,000 8,000 56,900 01/02/2021
CAÑADAS ALVAREZ, GUADALUPE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CAÑADAS BAIDES, MARIA ISABEL 69,600 1,500 39,000 4,325 113,325 69,600 1,500 36,000 1,250 107,250 01/02/2021
CAÑADAS CORTÉS, CRISTINA NEREA 0,000 16,500 30,000 0,000 46,500 0,000 12,900 30,000 0,000 42,900 01/02/2021
CAÑADAS DE LA FUENTE, GUILLERMO ARTURO 3,900 1,050 39,000 12,300 56,250 3,900 0,450 30,000 6,250 40,600 01/02/2021
CAÑADAS GARCIA, MARIA VICTORIA 0,600 58,600 36,000 5,350 100,550 0,600 55,800 36,000 3,350 95,750 01/02/2021
CAÑADAS MARTINEZ, SONIA 0,000 31,500 2,400 1,325 35,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CAÑADAS MOTA, MARIA JOSÉ 0,000 5,350 25,625 0,000 30,975 0,000 3,900 25,625 0,000 29,525 01/02/2021
CAÑADAS PÉREZ, DIEGO 1,200 15,750 33,000 3,000 52,950 1,200 1,050 30,000 3,000 35,250 01/02/2021
CAÑADAS ROBLES, MARIA JESÚS 0,000 56,700 33,000 9,000 98,700 0,000 31,800 33,000 9,000 73,800 01/02/2021
CAÑADAS SUÁREZ, JUAN ALONSO 70,000 1,000 35,000 11,150 116,150 70,000 0,900 35,000 9,250 114,250 01/02/2021
CAÑADILLAS CASTELLS, FERRAN 0,000 13,500 30,000 0,500 44,000 0,000 11,100 30,000 0,500 41,600 01/02/2021
CAÑADILLAS GONZALEZ, ESPERANZA 45,600 0,000 35,000 7,000 87,600 45,600 0,000 35,000 7,000 87,600 01/02/2021
CAÑAL LEAL, DIANA 18,900 5,900 36,000 3,300 64,100 18,900 0,000 36,000 3,000 57,900 01/02/2021
CAÑAL LORA, CRISTINA 0,000 3,900 30,000 0,000 33,900 0,000 3,000 30,000 0,000 33,000 01/02/2021
CAÑAL MORALES, NELSON 4,500 0,000 25,150 0,000 29,650 4,500 0,000 20,500 0,000 25,000 01/02/2021
CAÑAMERO BENAVIDEZ, PATRICIA 0,300 61,500 30,000 0,325 92,125 0,300 57,900 30,000 0,025 88,225 01/02/2021
CAÑAMERO ESPEJO, MARIA DEL CARMEN 70,000 2,100 33,000 9,700 112,700 70,000 0,000 33,000 9,000 112,000 01/02/2021
CAÑAS ANTE, MARIA DEL MAR 2,100 32,400 30,000 0,700 65,200 2,100 31,400 30,000 0,600 64,100 01/02/2021
CAÑAS BLANCO, MANUEL 47,100 5,700 36,000 10,100 98,900 47,100 5,700 36,000 10,100 98,900 01/02/2021
CAÑAS BREA, ELENA 0,000 0,600 30,000 3,000 33,600 0,000 0,600 30,000 3,000 33,600 01/02/2021
CAÑAS GALACHO, MARÍA ASUNCIÓN 37,500 0,000 36,000 6,000 79,500 37,500 0,000 36,000 6,000 79,500 01/02/2021
CAÑAS GÁLVEZ, GLORIA 0,000 26,100 1,800 0,000 27,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CAÑAS LECHADO, PIEDAD 5,400 4,050 36,000 0,000 45,450 5,400 0,000 36,000 0,000 41,400 01/02/2021
CAÑAS NUFLO, MARIA BELEN 3,300 3,300 35,000 0,500 42,100 3,300 3,300 35,000 0,500 42,100 01/02/2021
CAÑAS ROCA, MARIA ELENA 1,850 1,800 30,000 0,000 33,650 1,850 0,200 30,000 0,000 32,050 01/02/2021
CAÑAS SÁNCHEZ, ANA MARÍA 1,500 1,100 36,000 0,200 38,800 1,500 0,000 36,000 0,200 37,700 01/02/2021
CAÑAS VILLAHERMOSA, JAVIER 0,000 33,900 23,850 0,000 57,750 0,000 33,900 23,850 0,000 57,750 01/02/2021
CAÑAVATE MERLO, ISABEL 8,700 34,800 34,000 0,000 77,500 8,700 34,800 27,500 0,000 71,000 01/02/2021
CAÑAVERAL DÍAZ, MARTA 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 29,500 0,000 29,500 01/02/2021
CAÑAVERAS MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ 0,000 3,900 30,000 0,000 33,900 0,000 3,000 30,000 0,000 33,000 01/02/2021
CAÑELLAS MALDONADO, ANTONIO DAVID 1,800 1,500 30,000 0,000 33,300 1,800 0,000 27,050 0,000 28,850 01/02/2021
CAÑERO DE LA ROSA, ISABEL 42,000 2,600 36,000 10,450 91,050 42,000 2,600 36,000 10,450 91,050 01/02/2021
CAÑESTRO GUZMAN, FATIMA 2,100 0,100 30,000 3,000 35,200 2,100 0,000 30,000 3,000 35,100 01/02/2021
CAÑESTRO PALENQUE, MARÍA JOSÉ 0,300 0,000 30,000 0,000 30,300 0,300 0,000 30,000 0,000 30,300 01/02/2021
CAÑESTRO PÉREZ, DANIEL 0,300 0,000 30,000 0,000 30,300 0,300 0,000 30,000 0,000 30,300 01/02/2021
CAÑESTRO TORRES, RAQUEL 0,900 41,700 34,000 9,000 85,600 0,900 41,700 34,000 9,000 85,600 01/02/2021
CAÑETE CARMONA, MARIA JESUS 0,000 16,800 30,175 0,125 47,100 0,000 16,800 25,325 0,000 42,125 01/02/2021
CAÑETE CASTILLO, YOLANDA 63,900 0,000 32,000 3,000 98,900 63,900 0,000 28,400 3,000 95,300 01/02/2021
CAÑETE CHAVES, M.DOLORES 10,500 0,000 38,000 3,500 52,000 10,500 0,000 38,000 3,500 52,000 01/02/2021
CAÑETE FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
CAÑETE FUILLERAT, MARIA ISABEL 29,700 0,000 33,000 0,000 62,700 29,700 0,000 18,425 0,000 48,125 01/02/2021
CAÑETE LEÓN, ANA 0,300 14,400 22,775 0,050 37,525 0,300 9,500 18,025 0,000 27,825 01/02/2021
CAÑETE LUQUE, MªDEL CARMEN 1,200 0,600 36,000 3,000 40,800 1,200 0,000 36,000 3,000 40,200 01/02/2021
CAÑETE MESTANZA, SONIA 51,300 1,650 36,000 6,000 94,950 51,300 1,650 36,000 6,000 94,950 01/02/2021
CAÑETE MOLINA, MARÍA JESÚS 13,500 0,700 36,000 9,000 59,200 13,500 0,000 36,000 9,000 58,500 01/02/2021
CAÑETE OLMEDO, JOSÉ 0,000 0,900 37,000 0,000 37,900 0,000 0,900 34,000 0,000 34,900 01/02/2021
CAÑETE PEREZ DE LA LASTRA, GEMA 12,900 3,200 36,000 6,000 58,100 12,900 0,000 36,000 6,000 54,900 01/02/2021
CAÑETE RODRIGUEZ, GENMA MARIA 64,500 0,000 36,000 9,100 109,600 64,500 0,000 36,000 9,000 109,500 01/02/2021
CAÑETE RUIZ, FRANCISCA 7,800 20,800 39,000 1,850 69,450 7,800 16,800 39,000 0,500 64,100 01/02/2021
CAÑIZARES GOMEZ, CRISTINA EUGENIA 15,000 53,100 36,000 9,000 113,100 15,000 53,100 36,000 9,000 113,100 01/02/2021
CAÑIZARES JIMÉNEZ, ANA BELÉN 10,500 4,300 36,000 0,550 51,350 10,500 2,700 36,000 0,500 49,700 01/02/2021
CAÑIZARES MÁRQUEZ, MARIA MATILDE 70,000 0,000 30,000 0,000 100,000 70,000 0,000 25,975 0,000 95,975 01/02/2021
CAÑIZARES PARDO, FRANCISCO DAVID 43,800 1,200 36,000 9,300 90,300 43,800 1,200 36,000 9,000 90,000 01/02/2021
CAÑIZARES SÁNCHEZ, RUBÉN 0,000 0,600 26,050 0,000 26,650 0,000 0,000 23,050 0,000 23,050 01/02/2021
CAÑO GONZALEZ, SUSANA 14,100 9,000 36,000 8,700 67,800 14,100 9,000 36,000 4,700 63,800 01/02/2021
CAÑO MOLINA, SALVADOR 0,000 72,600 32,000 2,100 104,100 0,000 72,600 32,000 0,350 102,350 01/02/2021
CAÑO PEINADO, FÁTIMA 0,000 6,000 36,000 7,500 49,500 0,000 6,000 36,000 7,500 49,500 01/02/2021
CAÑO VILLAR, VIRGINIA 0,600 15,600 35,000 0,000 51,200 0,600 1,800 35,000 0,000 37,400 01/02/2021
CAÑOLA MOLINA, VICTOR HUGO 0,900 6,900 30,000 0,000 37,800 0,900 3,300 30,000 0,000 34,200 01/02/2021
CAÑÓN CAÑÓN, CAROLINA 0,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 01/02/2021
CAÑUELO CASTILLO, ALMA MARIA 4,800 5,300 36,000 0,000 46,100 4,800 0,000 36,000 0,000 40,800 01/02/2021
CAÑUELO MORENO, CRISTINA 1,200 7,800 36,000 3,800 48,800 1,200 7,800 36,000 3,800 48,800 01/02/2021
CAO RONDAN, MARIA JOSE 53,400 1,900 36,000 6,000 97,300 53,400 1,600 36,000 6,000 97,000 01/02/2021
CAPA SANCHEZ, PILAR 12,000 15,300 36,000 1,900 65,200 12,000 15,300 36,000 0,500 63,800 01/02/2021
CAPARRÓS ÁVILA, ALBA MARÍA 0,000 0,000 24,250 0,000 24,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CAPARRÓS BATISTA, MANUELA 0,000 30,600 18,575 0,250 49,425 0,000 29,700 9,000 0,050 38,750 01/02/2021
CAPARROS BELMONTE, JOSEFA 66,600 0,000 34,000 9,850 110,450 66,600 0,000 34,000 9,850 110,450 01/02/2021
CAPARROS BOLEA, REMEDIOS 63,900 0,600 36,000 0,100 100,600 63,900 0,600 36,000 0,100 100,600 01/02/2021
CAPARRÓS ENCINAS, AMANDA 0,000 0,600 30,000 0,300 30,900 0,000 0,600 0,000 0,300 0,900 01/02/2021
CAPARROS FERNANDEZ, CRISTINA 70,000 1,800 36,000 6,150 112,150 70,000 1,800 36,000 6,000 112,000 01/02/2021
CAPARRÓS FLORIDO, ANTONIO DAVID 0,900 3,900 36,000 1,850 42,650 0,900 3,900 36,000 1,200 42,000 01/02/2021
CAPARROS MOLINERO, JOSE MANUEL 6,000 15,700 39,000 10,350 70,950 6,000 15,700 39,000 6,150 66,750 01/02/2021
CAPARRÓS MORALES, JOSÉ CRISTÓBAL 1,500 27,900 36,000 0,000 65,400 1,500 27,900 19,300 0,000 48,700 01/02/2021
CAPARRÓS MORENO, BLANCA 9,000 0,000 36,000 12,500 57,500 9,000 0,000 36,000 9,400 54,400 01/02/2021
CAPARRÓS NICOLÁS, SUSANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CAPARROS ORTIZ, ISABEL MARIA 48,600 12,300 36,000 0,000 96,900 48,600 12,300 36,000 0,000 96,900 01/02/2021
CAPARROS RODRIGUEZ, MARIA D. 24,600 28,800 36,000 7,900 97,300 24,600 28,800 36,000 7,400 96,800 01/02/2021
CAPARRÓS SÁNCHEZ, IRENE 0,600 0,000 33,000 0,500 34,100 0,600 0,000 33,000 0,000 33,600 01/02/2021
CAPDEVILA RAMOS, PATRICIA 0,000 0,000 1,875 0,000 1,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CAPEL BONACHERA, YOLANDA 0,600 45,900 32,000 2,050 80,550 0,600 27,900 30,000 1,350 59,850 01/02/2021
CAPEL CAPEL, DOLORES MARIA 61,800 0,000 34,000 0,700 96,500 61,800 0,000 34,000 0,700 96,500 01/02/2021
CAPEL LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER 6,600 9,700 36,000 0,000 52,300 6,600 5,100 36,000 0,000 47,700 01/02/2021
CAPEL PÉREZ, CRISTINA 0,900 1,500 39,000 8,650 50,050 0,900 1,500 39,000 8,500 49,900 01/02/2021
CAPEL RODRIGUEZ, LAURA 5,600 0,300 36,000 2,000 43,900 5,600 0,300 36,000 2,000 43,900 01/02/2021
CAPELO NARANJO, LAURA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01/02/2021
CAPILLA DIAZ, CONCEPCION 15,000 11,150 39,000 4,775 69,925 15,000 7,650 34,000 2,175 58,825 01/02/2021
CAPILLA MOLINA, ANA 3,300 0,000 33,000 4,000 40,300 3,300 0,000 33,000 4,000 40,300 01/02/2021
CAPILLA RUIZ, ISABEL 1,500 17,400 38,000 0,000 56,900 1,500 0,000 35,000 0,000 36,500 01/02/2021
CAPISCOL JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS 0,600 9,600 36,000 0,500 46,700 0,600 5,700 36,000 0,500 42,800 01/02/2021
CAPITA BAUTISTA, MARÍA 0,000 1,500 34,000 0,000 35,500 0,000 1,500 32,000 0,000 33,500 01/02/2021
CAPITÁN BEJARANO, MARIA DE GRACIA 0,000 10,200 36,000 0,500 46,700 0,000 2,400 36,000 0,500 38,900 01/02/2021
CAPITAN RAMOS, MARIA 0,300 0,000 30,000 0,000 30,300 0,300 0,000 16,500 0,000 16,800 01/02/2021
CAPITÁN SUÁREZ, FABIOLA 50,100 10,200 33,000 6,600 99,900 50,100 10,200 33,000 6,200 99,500 01/02/2021
CAPITAN SUAREZ, MARIA JESUS 49,200 12,900 33,000 9,000 104,100 49,200 12,900 33,000 9,000 104,100 01/02/2021
CAPITAS MUÑOZ, JUAN PEDRO 18,600 20,400 36,000 6,200 81,200 18,600 20,400 36,000 6,200 81,200 01/02/2021
CAPLLONCH TEBA, VICENTE 0,000 11,700 36,000 0,800 48,500 0,000 11,100 36,000 0,800 47,900 01/02/2021
CAPOTE ORTIZ, Mª CARMEN 0,000 0,000 19,625 0,000 19,625 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 01/02/2021
CAPOTE PALACIOS, INMACULADA 13,500 18,000 35,000 0,400 66,900 13,500 15,200 32,000 0,050 60,750 01/02/2021
CAPOTE RIENDA, PAULA 0,000 1,500 30,700 1,000 33,200 0,000 1,500 30,700 0,000 32,200 01/02/2021
CAPOTE RODRÍGUEZ, Mª EUGENIA 4,500 4,600 19,250 0,000 28,350 4,500 4,600 2,000 0,000 11,100 01/02/2021
CAPOTE VALLEJO, CAROLINA 2,400 50,400 39,000 0,000 91,800 2,400 46,800 39,000 0,000 88,200 01/02/2021
CAPOTE VALLEJO, BEGOÑA 0,000 26,900 27,025 3,000 56,925 0,000 10,700 12,200 3,000 25,900 01/02/2021
CAPOTE VALLEJO, JOSE MARIA 27,300 8,100 36,000 0,900 72,300 27,300 8,100 36,000 0,850 72,250 01/02/2021
CAPPA LOPEZ, ELVIRA PILAR 0,600 2,200 20,000 0,500 23,300 0,600 0,000 9,000 0,500 10,100 01/02/2021
CARA ALVAREZ, NATALIA 15,600 2,700 36,000 3,600 57,900 15,600 1,800 36,000 0,300 53,750 01/02/2021
CARA BLANES, ALMUDENA 0,600 0,000 32,000 0,000 32,600 0,600 0,000 5,500 0,000 6,100 01/02/2021
CARA BLANES, IRENE 0,900 0,000 16,925 0,300 18,125 0,900 0,000 13,925 0,000 14,825 01/02/2021
CARA DIAZ, ISABEL MARIA 0,900 1,200 36,000 1,000 39,100 0,900 1,200 36,000 1,000 39,100 01/02/2021
CARA FERNÁNDEZ, CARMEN 6,300 13,200 36,000 1,000 56,500 6,300 13,200 36,000 1,000 56,500 01/02/2021
CARA FERNANDEZ, ESTEFANIA 1,200 64,800 30,000 3,150 99,150 1,200 61,200 30,000 3,000 95,400 01/02/2021
CARA LÓPEZ, Mª JESUS 2,700 35,400 36,000 3,800 77,900 2,700 31,800 36,000 3,500 74,000 01/02/2021
CARA MARTIN, JUAN FRANCISCO 0,000 77,700 33,000 4,025 107,025 0,000 77,700 33,000 3,500 106,500 01/02/2021
CARA RODRÍGUEZ, ROSALÍA 2,400 0,000 36,000 5,100 43,500 2,400 0,000 36,000 2,600 41,000 01/02/2021
CARA SALMERÓN, VERONICA 6,600 13,800 39,000 5,100 64,500 6,600 13,800 39,000 4,050 63,450 01/02/2021
CARA SÁNCHEZ, ENCARNI 3,600 28,200 36,000 7,400 75,200 3,600 27,900 36,000 5,700 73,200 01/02/2021
CARA SUÁREZ, ANA ISABEL 1,500 4,350 36,000 4,350 46,200 1,500 0,300 36,000 3,050 40,850 01/02/2021
CARABAJAL PENDON, ESTEFANIA 0,000 15,300 34,000 0,150 49,450 0,000 11,700 28,450 0,100 40,250 01/02/2021
CARABALLO BARBERO, JOSE MANUEL 0,600 2,700 36,000 1,000 40,300 0,600 0,900 36,000 1,000 38,500 01/02/2021
CARABALLO COBOS, MANUELA 57,600 10,500 35,000 9,000 112,100 57,600 10,500 35,000 9,000 112,100 01/02/2021
CARABALLO DELGADO, CYNTHIA 0,000 9,000 10,350 0,300 19,650 0,000 9,000 9,350 0,300 18,650 01/02/2021
CARABALLO DELGADO, PABLO 53,700 4,900 36,000 10,700 105,300 53,700 4,200 36,000 9,800 103,700 01/02/2021
CARABALLO EXPÓSITO, MARIA AUXILIADORA 0,600 0,000 35,000 7,050 42,650 0,600 0,000 35,000 6,700 42,300 01/02/2021
CARABALLO FRÍAS, ROSA MARÍA 0,000 0,300 32,000 0,000 32,300 0,000 0,000 32,000 0,000 32,000 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa[Volver]