Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 35 puntos.

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Telefonista
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
VEGA HIDALGO, MÓNICA 0,000 0,000 13,800 0,000 13,800
VEGA JIMÉNEZ, ANA BEATRIZ 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VEGA JIMÉNEZ, CRISTINA MARÍA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA JIMÉNEZ, ERNESTO FIDEL 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
VEGA JIMÉNEZ, LUIS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA JIMÉNEZ, MÓNICA 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VEGA JIMENEZ, SANDRA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA JIMENEZ, SANTIAGO 0,000 0,000 18,125 0,000 18,125
(*) VEGA JIMENEZ, VIRGINIA 0,000 0,000 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 18/11/2021
VEGA LADRON DE GUEVARA, ENCARNACION 0,000 4,500 29,750 0,000 34,250
VEGA LARDIN, ANA MARIA 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
VEGA LEDESMA, SUSANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA LOPEZ, CARMEN MONTSERRAT 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VEGA LOPEZ, DOLORES 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250
VEGA LÓPEZ, ENCARNACIÓN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA LOPEZ, JOSE FRANCISCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA LOPEZ, MARGARITA 10,850 0,050 35,000 6,000 51,900 10,850 0,000 35,000 6,000 51,850 18/11/2021
VEGA LÓPEZ, MARÍA PATROCINIO 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VEGA LORENZO, SONIA 0,000 0,000 3,125 0,000 3,125
VEGA LOZANO, PILAR 0,000 0,000 19,100 0,050 19,150
VEGA MARÍN, ANA BELEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VEGA MARMOL, ISABEL 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
VEGA MARQUEZ, ALICIA 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
VEGA MÁRQUEZ, MANUEL 0,000 0,000 4,500 0,000 4,500
VEGA MARTÍN, JOSÉ ANTONIO 0,000 0,000 10,600 0,000 10,600
VEGA MARTIN, LOURDES CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VEGA MARTÍN, MERCEDES 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VEGA MARTINEZ, LUCIA 0,000 0,000 1,625 0,000 1,625
VEGA MARTÍNEZ, MARIA ISABEL 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500
VEGA MATEO, Mª ANGELES 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500
VEGA MENACHO, PAULA 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VEGA MERELO, MIRIAM 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VEGA MESA, MªSIERRA 0,000 0,000 12,850 0,000 12,850
VEGA MONTES, ESTHER 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA MONTES, JAVIER 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA MONTIEL, MANUELA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VEGA MORENO, LIDIA VANESSA 0,000 0,150 33,000 0,000 33,150
VEGA MORENO, MARIA AUXILIADORA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA MORENO, SHEILA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA MORENO, SUSANA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA MUÑOZ, INMACULADA 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
VEGA NADALES, ANTONIA 67,500 10,500 33,000 3,000 106,000 67,500 9,900 29,000 3,000 102,000 18/11/2021
(*) VEGA NAVAJAS, CARMEN 6,000 0,000 35,000 0,000 41,000 6,000 0,000 24,150 0,000 30,150 18/11/2021
VEGA NAVARRO, FRANCISCO 0,000 2,400 25,000 0,000 27,400
VEGA NUÑEZ, ROCIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA ORTEGA, ROSALIA 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
VEGA ORTIZ, LAURA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA ORTIZ, SONIA 0,000 0,000 15,300 0,000 15,300
VEGA OSORIO, ANTONIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA OSORIO, MANUEL 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA PABLO, MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA PADILLA, INMACULADA 0,000 3,450 29,000 0,000 32,450
VEGA PÁEZ, ANA M. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA PANIAGUA, CRISTINA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VEGA PARRADO, SILVIA REMEDIOS 0,000 0,300 29,000 0,000 29,300
VEGA PASQUÍN, LOURDES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA PEÑA, RAFAEL DAMIÁN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA PEREZ, ARACELI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA PÉREZ, JUAN ALBERTO 0,000 0,000 13,025 0,000 13,025
VEGA PÉREZ, LAURA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000
(*) VEGA PÉREZ, MANUEL 5,200 2,550 35,000 0,000 41,000 5,200 0,000 14,750 0,000 19,950 18/11/2021
VEGA PEREZ, MARIA DEL VALLE 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VEGA PEREZ, MARIA DOLORES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA PETIT, ANA 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VEGA PINEDA, SILVIA 0,000 0,350 4,000 0,000 4,350
VEGA PLIEGO, JOSE MIGUEL 0,000 0,200 19,250 0,000 19,450
VEGA PLIEGO, MARÍA CARMEN 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA PRADOS, LOURDES 0,000 0,050 8,000 0,000 8,050
VEGA PRADOS, PATRICIA 0,000 0,000 4,750 0,000 4,750
VEGA QUERENCIO, AURORA MARIA 0,000 0,250 33,000 0,000 33,250
VEGA QUERENCIO, MARIA ISABEL 0,000 0,000 25,500 0,000 25,500
VEGA QUERO, FRANCISCA 0,000 0,000 11,050 0,000 11,050
VEGA QUINTERO, JOSE LUIS 0,000 0,000 14,025 0,000 14,025
VEGA RAMIREZ, ANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA RAMIREZ, CRISTINA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA RAMIREZ, MARIA LUISA 3,250 0,000 5,625 0,000 8,875
VEGA RAMIREZ, MARIA TERESA 1,250 0,000 33,000 0,000 34,250
VEGA RAMIREZ, PAULA 0,000 0,000 25,350 0,000 25,350
VEGA RAMOS, PABLO 0,000 0,000 7,000 0,000 7,000
VEGA REAL, Mª TERESA 0,000 0,000 0,875 0,000 0,875
VEGA REPISO, VANESA 0,000 0,000 15,250 0,000 15,250
VEGA REYES, SEBASTIAN 0,000 0,000 21,000 0,000 21,000
VEGA RIVAS, ISABEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VEGA RIVERO, ALBA MARIA 0,100 0,050 24,000 0,000 24,150
VEGA RIVERO, LIDIA ISABEL 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA RODRIGUEZ, C0NCEPCION 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA RODRIGUEZ, Mª CARMEN 0,000 2,350 29,000 0,000 31,350
VEGA RODRIGUEZ, MARIA JESUS 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA RODRÍGUEZ, MÓNICA SUSANA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA RODRIGUEZ, PILAR 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
VEGA RODRÍGUEZ, SUSANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA ROLDÁN, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA ROMERO, ANGELBERTO1983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA ROMERO, ROSARIO 0,800 0,350 33,000 0,000 34,150
VEGA ROSAL, MARIA TERESA 0,000 0,000 11,300 0,000 11,300
VEGA RUBIO, JESÚS MANUEL 0,000 0,350 33,000 0,000 33,350
VEGA SALES, SUSANA 1,600 0,000 25,000 0,000 26,600
VEGA SANCHEZ, ALICIA 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
VEGA SANCHEZ, ALVARO 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA SANCHEZ, ALVARO PEDRO 0,000 0,000 19,000 0,000 19,000
VEGA SÁNCHEZ, CARMEN ROSA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA SÁNCHEZ, ESTEFANIA 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
VEGA SANCHEZ, JORGE RAFAEL 0,100 0,000 23,250 0,000 23,350
VEGA SANCHEZ, PILAR 0,050 2,400 0,000 0,000 2,450
VEGA SARABIA, MONICA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VEGA SERRANO, Mª CARMEN 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VEGA SERRANO, NURIA 0,000 0,000 7,650 0,000 7,650
VEGA SERRANO, SERGIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA SIERRA, MARIA 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VEGA SUBIRES, MARIA ISABEL 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400
VEGA TIENDA, DIEGO 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA TIRADO, ANA ISABEL 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA TORRES, MANUELA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA TORRES, MONTSERRAT 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA URBANO, PEDRO JAVIER 0,000 0,150 8,000 0,000 8,150
VEGA USAGRE, ANA MARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA VALLE, ALBA MARIA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VEGA VALLE, FRANCISCA 2,850 0,000 35,000 0,000 37,850 2,850 0,000 35,000 0,000 37,850 18/11/2021
(*) VEGA VALLE, MªCARMEN 0,500 0,000 35,000 0,000 35,500 0,500 0,000 33,000 0,000 33,500 18/11/2021
VEGA VALLE, MILAGROSA 1,550 2,250 35,000 0,000 38,800 1,550 0,000 35,000 0,000 36,550 18/11/2021
VEGA VEGA, MARIA DEL 0,000 6,000 0,000 0,000 6,000
VEGA VEGA, NAZARET 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA VELEZ, ANTONIO MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGA VENTURA, ANGELA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGA VILCHEZ, JOSEFA 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500
VEGA ZAFRA, SONIA 0,000 0,250 25,000 0,000 25,250
VEGA ZAFRA, YOLANDA 0,100 0,000 33,000 0,000 33,100
VEGARA POLAINA, JULIO 0,500 0,000 33,000 0,000 33,500
VEGAS BAEZ, SUSANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGAS CONEJO, EVA MARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGAS GARCIA, REMEDIOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGAS GARCÍA, ROSA Mª 0,000 1,200 8,000 0,000 9,200
VEGAS LÓPEZ, MERCEDES ESMERALDA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGAS LUQUE, DESIREE 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VEGAS LUQUE, MARI GRACIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGAS MARTIN, ALMUDENA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGAS MELERO, Mª MERCEDES 0,000 0,000 22,850 0,000 22,850
VEGAS MOLINA, MARIA LUISA 0,850 0,000 23,750 0,000 24,600
VEGAS NARBONA, ALMUDENA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGAS ORTIZ, INMACULADA 0,000 0,000 20,500 0,000 20,500
VEGAS PALOMO, MARIA JOSE 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VEGAS PASCUAL, ENCARNACIÓN 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGAS PEREZ, MARIA DOLORES 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGAS PEREZ, NORA ELOISA 0,150 6,000 25,000 0,000 31,000
VEGAS PEREZ, VANESSA 0,000 0,000 6,250 0,000 6,250
VEGAS RANDO, MANUELA 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VEGAS SILLERO, ANA BELEN 0,000 0,100 5,125 0,000 5,225
VEGAS SILLERO, JUANA MARIA 0,000 0,000 5,125 0,000 5,125
VEGAS VEGAS, AGUEDA MARIA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VEGAZO GALLEGO, ROBERTO 0,000 0,000 15,300 0,000 15,300
VEGAZO GUERRA, MARIA ISABEL 0,000 0,000 13,775 0,000 13,775
VEGILLAS GARZÓN, ISABEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEGUÉ MONTIEL, CLARA MARÍA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEIGA BASTOS, MARIA DEL MAR 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VEIGA LIMA, JOSE MANUEL 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
VEIGA RODRÍGUEZ, CRISTINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEIRA SAÑUDO, Mª CARMEN 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000
VELA ALONSO, ELENA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA ARIZA, MARIA JOSE 4,000 0,000 35,000 0,000 39,000 4,000 0,000 33,000 0,000 37,000 18/11/2021
VELA BARRAGAN, DAVID 0,000 0,000 24,150 0,000 24,150
VELA BORRERO, CARMEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA BORRERO, JOSE MANUEL 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VELA BORRERO, NIEVES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA BURGOS, MARIA PILAR 0,000 6,000 21,000 0,000 27,000
VELA BUTRON, MARIA JESUS 0,000 0,900 0,000 0,000 0,900
VELA CAMINO, MARIA JOSÉ 0,000 0,000 9,000 0,000 9,000
VELA CAMPOS, ENRIQUE 0,000 0,700 4,000 0,000 4,700
VELA CAMPOS, MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA CÁNOVAS, AURORA 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500
VELA CARDO, MANUELA 0,050 0,000 27,750 0,000 27,800
VELA CARO, JENNIFER MARÍA 0,000 0,250 18,000 0,000 18,250
VELA CASTILLO, MARIA JOSE 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VELA DE SOSA, ANA MARÍA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VELA DIAZ, MARÍA DEL CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VELA DOBLADO, LOURDES 0,100 0,000 25,000 0,000 25,100
VELA DURAN, DANIEL 0,450 0,100 29,000 0,000 29,550
VELA DURAN, DAVID 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VELA DURÁN, RAFAEL 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
VELA FLOR, SALVADOR 0,050 0,000 33,000 0,000 33,050
VELA FLORIDO, ANTONIO 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VELA GARCÍA, JAIME 0,100 0,000 35,000 0,000 35,100 0,100 0,000 35,000 0,000 35,100 18/11/2021
VELA GARCIA, JOSE FRANCISCO 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
VELA GARRIDO, Mª JESÚS 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
VELA GIL, EVA MARIA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VELA HERNANDEZ, MARTA 0,000 0,100 8,000 0,000 8,100
VELA HIDALGO, PILAR CELESTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA LOPEZ, ANA MARIA 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000
VELA LOPEZ, CECILIA MARIA 0,000 0,000 7,125 0,000 7,125
VELA LÓPEZ, MARIA JESUS 3,800 0,000 20,375 0,000 24,175
VELA LOPEZ, PATRICIA 0,000 0,500 4,000 0,000 4,500
VELA MARCHANTE, CIRA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000
VELA MARCHANTE, SERGIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA MARTAGÓN, JENNIFER 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VELA MARTÍNEZ, ELENA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
VELA MEDINA, SERGIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA MENCHON, MERCEDES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA MOLINA, MARIA DEL MAR 0,000 0,000 7,000 0,000 7,000
VELA NAVARRO, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA NIMO, CARMEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VELA NUCETE, MARÍA EUGENIA 0,000 0,000 11,000 0,250 11,250

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228]  [229]  [230]  [231]  [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  [240]  [241]  [242]  [243]  [244]  [245]  [246]  [247]  [248]  [249]  [250]  [251]  [252]  [253]  [254]  [255]  [256]  [257]  [258]  [259]  [260]  [261]  [262]  [263]  [264]  [265]  [266]  [267]  [268]  [269]  [270]  [271]  [272]  [273]  [274]  [275]  [276]  [277]  [278]  [279]  [280]  [281]  [282]  [283]  [284]  [285]  [286]  [287]  [288]  [289]  [290]  [291]  [292]  [293]  [294]  [295]  [296]  [297]  [298]  [299]  [300]  [301]  [302]  [303]  [304]  [305]  [306]  [307]  [308]  [309]  [310]  [311]  [312]  [313]  [314]  [315]  [316]  [317]  [318]  [319]  [320]  [321]  [322]  [323]  [324]  [325]  [326]  [327]  [328]  [329]  [330]  [331]  [332]  [333]  [334]  [335]  [336]  [337]  [338]  [339]  [340]  [341]  [342]  [343]  [344]  [345]  [346]  [347]  [348]  [349]  [350]  [351]  [352]  [353]  [354]  [355]  [356]  [357]  [358]  [359]  [360]  [361]  [362]  [363]  [364]  [365]  [366]  [367]  [368]  [369]  [370]  [371]  [372]  [373]  [374]  [375]  [376]  [377]  [378]  [379]  [380]  [381]  [382]  [383]  [384]  [385]  [386]  [387]  [388]  [389]  [390]  [391]  [392]  [393]  [394]  [395]  [396]  [397]  [398]  [399]  [400]  [401]  [402]  [403]  [404]  [405]  [406]  [407]  [408]  [409]  [410]  [411]  [412]  [413]  [414]  [415]  [416]  [417]  [418]  [419]  [420]  [421]  [422]  [423]  [424]  [425]  [426]  [427]  [428]  [429]  [430]  [431]  [432]  [433]  [434]  [435]  [436]  [437]  [438]  [439]  [440]  [441]  [442]  [443]  [444]  [445]  [446]  [447]  [448]  [449]  [450]  [451]  [452]  [453]  [454]  [455]  [456]  [457]  [458]  [459]  [460]  [461]  [462]  [463]  [464]  [465]  [466]  [467]  [468]  [469]  [470]  [471]  [472]  [473]  [474]  [475]  [476]  [477]  [478]  [479]  [480]  [481]  [482]  [483]  [484]  [485]  [486]  [487]  [488]  [489]  [490]  [491]  [492]  [493]  [494]  [495]  [496]  [497]  [498]  [499]  [500]  [501]  [502]  [503]  [504]  [505]  [506]  [507]  [508]  [509]  [510]  [511]  [512]  [513]  [514]  [515]  [516]  [517]  [518]  [519]  [520]  [521]  [522] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa[Volver]