Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
MARTOS SÁNCHEZ, JOSÉ ALFONSO 18,300 5,900 36,000 1,000 61,200 18,300 1,600 35,050 1,000 55,950 15/12/2022
MARTOS TORRES, ROCÍO 11,100 0,600 36,000 2,300 50,000 11,100 0,600 36,000 2,000 49,700 15/12/2022
MARTOS VALVERDE, LAURA 0,000 51,300 36,000 1,750 89,050 0,000 50,400 36,000 0,600 87,000 15/12/2022
MARTOS VILLALBA, MARÍA DOLORES 22,800 0,000 36,000 3,600 62,400 22,800 0,000 33,425 3,000 59,225 15/12/2022
MARUGÁN LLORENTE, YESICA 0,000 10,650 34,000 0,000 44,650 0,000 4,500 23,475 0,000 27,975 15/12/2022
MARZO MOLES, MARIA 0,000 0,000 21,550 0,000 21,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MARZO MOLES, PILAR 0,000 0,000 20,325 0,000 20,325 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MAS FERNANDEZ, ROSA MARIA 14,700 37,800 30,000 0,075 82,575 14,700 30,900 30,000 0,050 75,650 15/12/2022
MAS LLEDO, PEDRO 0,000 18,300 35,000 1,500 54,800 0,000 12,600 33,000 1,200 46,800 15/12/2022
MÁS LUZÓN, FRANCISCO JAVIER 0,000 30,300 34,000 3,700 68,000 0,000 30,300 34,000 3,050 67,350 15/12/2022
MAS VILLALONGA, PATRICIA 0,000 24,900 32,000 0,000 56,900 0,000 24,900 29,100 0,000 54,000 15/12/2022
MASALLÁ PÉREZ, SARAY 19,200 0,300 36,000 0,000 55,500 19,200 0,000 36,000 0,000 55,200 15/12/2022
MASCARAQUE MOLINA, ELENA 12,300 17,100 36,000 2,450 67,850 12,300 17,100 36,000 2,150 67,550 15/12/2022
MASCAREÑA LOPEZ, BEGOÑA 20,400 4,800 35,000 6,200 66,400 20,400 4,800 35,000 6,000 66,200 15/12/2022
MASDEMONT TÉLLEZ, NOELIA 0,000 9,000 30,000 9,000 48,000 0,000 0,000 22,500 0,000 22,500 15/12/2022
MASEDO GALVEZ, DANIEL 0,000 32,100 33,000 0,000 65,100 0,000 32,100 33,000 0,000 65,100 15/12/2022
MASEGOSA CASANOVA, ÁLVARO 11,400 15,300 36,000 2,600 65,300 11,400 15,300 36,000 2,000 64,700 15/12/2022
MASEGOSA MARTINEZ, MARIA JOSE 56,400 3,000 36,000 3,500 98,900 56,400 3,000 36,000 2,500 97,900 15/12/2022
MASEGOSA PEREZ, CELSO 10,200 0,000 34,000 0,900 45,100 10,200 0,000 34,000 0,900 45,100 15/12/2022
MASEGOSA RIVERA, MIRIAM 12,000 3,300 36,000 0,500 51,800 12,000 0,500 36,000 0,500 49,000 15/12/2022
MASEGOSA SÁEZ, MARÍA 0,000 17,400 35,300 0,400 53,100 0,000 0,300 22,800 0,400 23,500 15/12/2022
MASERO CARRETERO, Mª ESTHER 0,000 56,400 35,000 0,350 91,750 0,000 51,600 18,625 0,050 70,275 15/12/2022
MASERO MORALEDA, CRISTINA 2,750 10,150 42,000 2,425 57,325 2,750 6,850 42,000 0,700 52,300 15/12/2022
MASIÁ RODRÍGUEZ, ALEXANDRA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MASIDE MIELGO, EVA MARIA 0,000 55,200 30,000 0,000 85,200 0,000 52,500 30,000 0,000 82,500 15/12/2022
MASSA MARQUEZ, ISABEL Mª 8,100 3,200 34,000 0,000 45,300 8,100 3,200 34,000 0,000 45,300 15/12/2022
MASSIA BERMEJO, CARLOS 0,900 40,800 34,000 0,000 75,700 0,900 0,000 17,000 0,000 17,900 15/12/2022
MASSIA GARCIA, MARIA 3,950 3,000 36,000 0,000 42,950 3,950 3,000 36,000 0,000 42,950 15/12/2022
MATA AGUILAR, MARIA 5,700 0,600 30,000 0,000 36,300 5,700 0,000 30,000 0,000 35,700 15/12/2022
MATA AGUILERA, ALFONSO 3,300 0,000 36,000 5,200 44,500 3,300 0,000 36,000 3,200 42,500 15/12/2022
MATA ALCAIDE, Mª CARMEN 0,000 26,100 36,000 4,500 66,600 0,000 26,100 36,000 2,200 64,300 15/12/2022
MATA ALMONTE, PALOMA 70,000 0,000 36,000 6,000 112,000 70,000 0,000 34,000 6,000 110,000 15/12/2022
MATA ÁLVAREZ, ISABEL 0,000 26,700 30,000 0,000 56,700 0,000 21,900 30,000 0,000 51,900 15/12/2022
MATA AMIGO, VANESSA 9,350 22,650 42,000 3,000 77,000 9,350 0,400 26,100 3,000 38,850 15/12/2022
MATA ARMERO, MARÍA 6,300 2,400 36,000 3,500 48,200 6,300 2,400 36,000 3,500 48,200 15/12/2022
MATA BARRADO, SONIA 0,000 48,900 34,000 0,000 82,900 0,000 48,600 34,000 0,000 82,600 15/12/2022
MATA CHARLE, DAVID 0,300 9,900 36,000 1,500 47,700 0,300 9,900 36,000 1,500 47,700 15/12/2022
MATA FERNANDEZ, JENNIFER 0,000 11,700 22,500 0,000 34,200 0,000 11,700 22,500 0,000 34,200 15/12/2022
MATA MARTÍNEZ, ANA ISABEL 38,700 1,800 35,000 6,075 81,575 38,700 1,800 32,000 6,025 78,525 15/12/2022
MATA MÉNDEZ, LAURA 0,000 7,200 21,100 0,000 28,300 0,000 4,200 21,100 0,000 25,300 15/12/2022
MATA ORTEGA, MARIO 0,300 7,300 35,000 1,000 43,600 0,300 6,000 29,500 1,000 36,800 15/12/2022
MATA ORTEGA, OLGA MARIA 6,900 8,900 27,100 3,000 45,900 6,900 0,000 7,600 3,000 17,500 15/12/2022
MATA PEREZ, CONCEPCION 12,900 0,000 36,000 3,600 52,500 12,900 0,000 35,000 3,250 51,150 15/12/2022
MATA REYES, SERGIO VICTOR 3,300 15,900 22,600 0,450 42,250 3,300 0,000 17,825 0,200 21,325 15/12/2022
MATA RUMIÁ, CRISTINA 0,300 23,100 39,000 0,000 62,400 0,300 23,100 36,000 0,000 59,400 15/12/2022
MATA SABORIDO, MARIAJOSE 8,700 6,250 39,000 3,000 55,700 8,700 5,850 28,625 3,000 45,325 15/12/2022
MATA SÁENZ, CARLOS 0,000 0,000 26,250 0,000 26,250 0,000 0,000 13,150 0,000 13,150 15/12/2022
MATA TIRADO, MªCARMEN 4,200 0,400 30,000 0,000 34,600 4,200 0,000 30,000 0,000 34,200 15/12/2022
MATA VALENZUELA, ÁNGELA Mª 0,900 1,200 19,450 0,000 21,550 0,900 0,000 19,000 0,000 19,900 15/12/2022
MATA ZAFRA, KEVIN 0,000 32,100 19,675 0,000 51,775 0,000 29,700 18,000 0,000 47,700 15/12/2022
MATABUENA GÓMEZ-LIMÓN, MARÍA DEL ROCÍO 7,200 0,000 35,000 0,700 42,900 7,200 0,000 35,000 0,700 42,900 15/12/2022
MATABUENA ORTEGA, ALICIA MARÍA 0,000 0,000 8,075 0,000 8,075 0,000 0,000 1,675 0,000 1,675 15/12/2022
MATADOR SANTOS, IRENE 13,200 0,300 36,000 8,800 58,300 13,200 0,000 32,675 6,500 52,375 15/12/2022
MATAMOROS DOMINGUEZ, CARMEN 0,900 0,000 30,000 0,000 30,900 0,900 0,000 0,000 0,000 0,900 15/12/2022
MATARIN JIMENEZ, TAMARA MARIA 0,600 15,600 36,000 5,100 57,300 0,600 15,600 36,000 4,500 56,700 15/12/2022
MATARÍN SALVADOR, DAVID 0,600 28,650 36,000 3,000 68,250 0,600 19,350 36,000 3,000 58,950 15/12/2022
MATARRANZ JIMENEZ, SANDRA 5,700 13,950 32,000 3,000 54,650 5,700 15,600 32,000 3,000 54,650 15/12/2022
MATAS BLANCO, CRISTINA 0,000 0,450 15,350 0,150 15,950 0,000 0,000 6,000 0,150 6,150 15/12/2022
MATAS CALIZ, MARTA 9,000 52,800 35,000 0,000 96,800 9,000 2,400 35,000 0,000 46,400 15/12/2022
MATAS COMINO, INMACULADA 13,550 0,000 25,250 3,000 41,800 13,550 0,000 18,000 3,000 34,550 15/12/2022
MATAS DE HARO, IRENE 0,000 9,600 30,000 0,000 39,600 0,000 0,000 29,375 0,000 29,375 15/12/2022
MATAS HERNÁNDEZ, RUBÉN ALFREDO 0,000 20,850 30,000 0,800 51,650 0,000 20,850 30,000 0,000 50,850 15/12/2022
MATAS MERIDA, ANGUSTIAS 60,000 1,200 36,000 3,000 100,200 60,000 0,000 36,000 3,000 99,000 15/12/2022
MATAS RAMIREZ, ROCIO 9,900 0,000 36,000 0,500 46,400 9,900 0,000 36,000 0,500 46,400 15/12/2022
MATAS RUBIO, CLARA ISABEL 0,000 20,100 30,000 0,400 50,500 0,000 20,100 30,000 0,400 50,500 15/12/2022
MATÉ DELICADO, LAURA 6,600 0,000 24,675 0,000 31,275 6,600 0,000 11,625 0,000 18,225 15/12/2022
MATE RINCÓN, CRISTINA 47,700 3,000 33,000 6,300 90,000 47,700 1,200 33,000 6,000 87,900 15/12/2022
MATE RINCON, MARIA DE LOS ANGELES 8,100 25,800 33,000 0,300 67,200 8,100 25,800 33,000 0,000 66,900 15/12/2022
MATENCIO BENAVIDES, JOSE MANUEL 24,000 0,000 35,000 0,000 59,000 24,000 0,000 35,000 0,000 59,000 15/12/2022
MATEO AGUILAR, ESTER 0,300 5,050 35,000 7,750 48,100 0,300 2,350 35,000 5,750 43,400 15/12/2022
MATEO BECERRIL, MARIA 0,000 24,300 24,000 0,000 48,300 0,000 10,500 0,000 0,000 10,500 15/12/2022
MATEO BELLVER, MIREIA 0,000 8,700 10,550 0,000 19,250 0,000 3,300 9,525 0,000 12,825 15/12/2022
MATEO CADENA, JUAN LUIS 36,000 43,500 34,000 0,000 104,000 36,000 43,500 34,000 0,000 104,000 15/12/2022
MATEO CASTILLO, JOSE MANUEL 0,250 6,300 32,000 0,100 38,650 0,250 3,000 30,000 0,100 33,350 15/12/2022
MATEO CEBRIAN, CRISTINA 0,000 12,000 30,000 0,000 42,000 0,000 1,200 21,600 0,000 22,800 15/12/2022
MATEO CHITO, CARMEN JESÚS 0,600 18,600 34,000 0,000 53,200 0,600 18,600 34,000 0,000 53,200 15/12/2022
MATEO EGAÑA, NAROA 0,000 49,800 11,950 0,000 61,750 0,000 2,700 0,000 0,000 2,700 15/12/2022
MATEO ESCOBAR, RAQUEL 51,300 6,900 36,000 0,000 94,200 51,300 2,400 36,000 0,000 89,700 15/12/2022
MATEO FERNÁNDEZ, Mª INMACULADA 3,600 5,300 36,000 0,000 44,900 3,600 0,000 36,000 0,000 39,600 15/12/2022
MATEO GARCÍA, PABLO 0,600 0,100 7,350 0,000 8,050 0,600 0,000 7,350 0,000 7,950 15/12/2022
MATEO GUTIÉRREZ, MARÍA DEL MAR 14,150 2,600 36,000 0,200 52,950 14,150 2,600 36,000 0,200 52,950 15/12/2022
MATEO GUZMAN, VANESSA MARIA 0,000 20,600 30,000 0,000 50,600 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 15/12/2022
MATEO MARTÍN, JUAN ANTONIO 0,600 9,600 30,000 3,000 43,200 0,600 2,400 30,000 3,000 36,000 15/12/2022
MATEO MATEOS, MERCEDES 53,300 0,000 39,000 9,400 101,700 53,300 0,000 39,000 9,200 101,500 15/12/2022
MATEO MUÑIZ, RAUL 54,000 6,800 36,000 5,400 102,200 54,000 6,800 36,000 3,800 100,600 15/12/2022
MATEO ORTIZ, MARINA 17,100 4,200 36,000 2,500 59,800 17,100 4,200 36,000 2,500 59,800 15/12/2022
MATEO PADILLA, MARIA SALUD 4,200 0,600 35,000 6,500 46,300 4,200 0,000 28,050 6,050 38,300 15/12/2022
MATEO PARRADO, PILAR 0,000 0,900 30,000 0,000 30,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MATEO PASTOR, ESTEFANIA 5,100 1,900 36,000 0,300 43,300 5,100 1,800 36,000 0,000 42,900 15/12/2022
MATEO RICA, YOLANDA 0,000 0,600 8,300 0,000 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MATEO RODRIGUEZ, CARMEN 11,700 10,800 36,000 0,600 59,100 11,700 10,800 36,000 0,150 58,650 15/12/2022
MATEO RODRIGUEZ, ELISABET 0,000 54,000 30,000 0,000 84,000 0,000 53,400 29,925 0,000 83,325 15/12/2022
MATEO RODRÍGUEZ, SARA 26,700 3,600 36,000 1,000 67,300 26,700 3,600 36,000 0,600 66,900 15/12/2022
MATEO SÁNCHEZ, TANIA 0,000 7,700 36,000 0,000 43,700 0,000 7,700 36,000 0,000 43,700 15/12/2022
MATEO SUAREZ, MARIA ANGELES 25,200 23,900 30,000 3,000 82,100 25,200 23,600 30,000 3,000 81,800 15/12/2022
MATEO TELLEZ, MILAGROS 28,500 0,600 36,000 14,900 80,000 28,500 0,600 36,000 11,750 76,850 15/12/2022
MATEO TERNERO, ALBA 4,200 0,000 36,000 4,100 44,300 4,200 0,000 35,000 3,800 43,000 15/12/2022
MATEOS ALGARÍN, ISABEL 1,200 7,800 8,625 3,000 20,625 1,200 0,900 2,000 3,000 7,100 15/12/2022
MATEOS ALMIRON, CARLOS 0,300 6,300 33,000 0,000 39,600 0,300 6,300 33,000 0,000 39,600 15/12/2022
MATEOS ALONSO, MARIA ROSA 0,000 7,500 30,000 0,150 37,650 0,000 7,500 30,000 0,150 37,650 15/12/2022
MATEOS ALVAREZ, DAVID 0,000 3,900 19,225 0,000 23,125 0,000 0,000 4,025 0,000 4,025 15/12/2022
MATEOS BARBA, SARA MARIA 0,900 22,500 36,000 3,500 62,900 0,900 22,500 36,000 3,500 62,900 15/12/2022
MATEOS BERROCAL MATEOS BERROCAL, SALOME 0,000 11,700 24,750 0,000 36,450 0,000 11,700 3,000 0,000 14,700 15/12/2022
MATEOS BLANQUEZ, EVA PIEDAD 0,000 19,200 36,000 1,300 56,500 0,000 19,200 36,000 1,100 56,300 15/12/2022
MATEOS CABELLO, INMACULADA 0,000 3,000 30,000 0,000 33,000 0,000 0,000 27,000 0,000 27,000 15/12/2022
MATEOS CALVO, MARIA JESUS 70,000 5,100 36,000 10,150 116,150 70,000 5,100 36,000 9,650 115,650 15/12/2022
MATEOS CAMINO, AGUSTÍN 0,300 8,400 34,000 0,000 42,700 0,300 6,000 32,500 0,000 38,800 15/12/2022
MATEOS CASAS, Mª DEL MAR 7,800 4,500 36,000 0,000 48,300 7,800 2,400 36,000 0,000 46,200 15/12/2022
MATEOS CASTAÑO, MARIA DEL PILAR 0,000 4,100 33,000 0,000 37,100 0,000 1,100 30,000 0,000 31,100 15/12/2022
MATEOS CORDERO, RAQUEL MARIA 2,000 0,000 33,000 3,000 38,000 2,000 0,000 26,775 3,000 31,775 15/12/2022
MATEOS FERNÁNDEZ, ALFONSO 0,600 34,500 32,000 3,600 70,700 0,600 20,100 32,000 3,000 55,700 15/12/2022
MATEOS FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 0,800 0,000 21,225 0,000 22,025 0,800 0,000 19,125 0,000 19,925 15/12/2022
MATEOS FERNANDEZ, SONIA 60,000 2,400 36,000 6,800 105,200 60,000 2,400 36,000 4,800 103,200 15/12/2022
MATEOS FONTAN, MARIA 4,800 3,000 35,000 0,000 42,800 4,800 3,000 35,000 0,000 42,800 15/12/2022
MATEOS GARCIA, CRISTINA 14,700 18,600 34,000 0,500 67,800 14,700 18,600 34,000 0,500 67,800 15/12/2022
MATEOS GARCÍA DE VEAS, JAVIER 10,500 0,000 36,000 4,600 51,100 10,500 0,000 36,000 4,600 51,100 15/12/2022
MATEOS GARCÌA, MACARENA 0,600 8,300 33,000 3,000 44,900 0,600 3,000 33,000 3,000 39,600 15/12/2022
MATEOS GAUTIER, PILAR 55,200 0,000 36,000 0,300 91,500 55,200 0,000 36,000 0,000 91,200 15/12/2022
MATEOS GUTIERREZ, GUADALUPE 0,000 0,000 1,600 0,000 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 1,600 15/12/2022
MATEOS JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 6,300 30,000 0,000 36,300 0,000 6,300 30,000 0,000 36,300 15/12/2022
MATEOS LEON, ANA 10,500 0,000 36,000 3,800 50,300 10,500 0,000 34,000 3,000 47,500 15/12/2022
MATEOS MARTINEZ, ESTHER MARIA 29,100 6,900 34,000 0,000 70,000 29,100 6,900 34,000 0,000 70,000 15/12/2022
MATEOS MOLINA, PEDRO 1,800 26,850 33,000 3,000 64,650 1,800 14,850 33,000 3,000 52,650 15/12/2022
MATEOS MONGE, GEMA 4,200 26,400 33,000 0,300 63,900 4,200 3,300 33,000 0,000 40,500 15/12/2022
MATEOS MORA, MARÍA 0,000 17,400 30,000 0,000 47,400 0,000 5,400 30,000 0,000 35,400 15/12/2022
MATEOS MORALES, Mª DOLORES 14,400 0,000 36,000 0,000 50,400 14,400 0,000 26,750 0,000 41,150 15/12/2022
MATEOS PALOMINO, ANA ROSA 4,800 0,450 34,000 0,000 39,250 4,800 0,000 34,000 0,000 38,800 15/12/2022
MATEOS PARTAL, MARIA LUISA 53,700 0,000 26,675 0,000 80,375 53,700 0,000 23,225 0,000 76,925 15/12/2022
MATEOS PEREGRINA, CECILIA PIEDAD 56,700 41,400 30,000 3,400 103,400 56,700 41,400 30,000 3,300 103,300 15/12/2022
MATEOS PEREZ, ANA 0,000 0,050 30,000 0,000 30,050 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 15/12/2022
MATEOS PEREZ, MARIA JOSE 33,600 7,200 35,000 0,000 75,800 33,600 7,200 35,000 0,000 75,800 15/12/2022
MATEOS PINO, CRISTINA 0,000 13,200 35,000 0,000 48,200 0,000 9,000 30,000 0,000 39,000 15/12/2022
MATEOS PRIETO, SARA 0,000 4,500 30,000 0,000 34,500 0,000 1,800 27,700 0,000 29,500 15/12/2022
MATEOS RAMÍREZ, MARTA 6,300 2,400 35,000 0,000 43,700 6,300 0,000 35,000 0,000 41,300 15/12/2022
MATEOS RODRÍGUEZ, SANDRA 0,000 4,200 30,000 0,000 34,200 0,000 0,000 4,600 0,000 4,600 15/12/2022
MATEOS RUIZ, ROCÍO 2,700 0,000 36,000 0,000 38,700 2,700 0,000 36,000 0,000 38,700 15/12/2022
MATEOS SANCHEZ, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MATEOS SÁNCHEZ, LIDIA ROSA 5,100 0,900 32,000 0,000 38,000 5,100 0,000 32,000 0,000 37,100 15/12/2022
MATEOS SANCHEZ, TEOFILA 24,600 28,800 12,150 0,025 65,575 24,600 17,400 12,150 0,000 54,150 15/12/2022
MATEOS SIMÓN, BEATRIZ 0,000 0,400 35,000 3,800 39,200 0,000 0,400 26,950 3,200 30,550 15/12/2022
MATEOS SORIA, ALBERTO 10,800 10,800 36,000 7,200 64,800 10,800 10,800 36,000 0,500 58,100 15/12/2022
MATEOS SUJAR, MARIA DEL CARMEN 13,800 13,500 35,000 3,000 65,300 13,800 13,200 35,000 3,000 65,000 15/12/2022
MATEOS TINAJERO, AMANDA 0,600 10,100 36,000 0,000 46,700 0,600 10,100 36,000 0,000 46,700 15/12/2022
MATEOS VENTEO, ANA BELEN 14,700 7,200 36,000 2,250 60,150 14,700 0,000 36,000 2,000 52,700 15/12/2022
MATESANZ MARTÍN, ANDREA 0,000 3,600 30,000 0,100 33,700 0,000 0,900 28,250 0,000 29,150 15/12/2022
MATEU GARCÍA, MANUEL BENJAMÍN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MATEU GIL, MARIA DEL CARMEN 14,700 0,000 29,075 0,000 43,775 14,700 0,000 29,075 0,000 43,775 15/12/2022
MATIAS ALVAREZ, LUCIA 0,000 14,400 36,000 0,000 50,400 0,000 14,400 36,000 0,000 50,400 15/12/2022
MATIAS FERNANDEZ, MARIA ISABEL 42,900 1,500 36,000 3,575 83,975 42,900 1,500 36,000 3,400 83,800 15/12/2022
MATIAS MOHEDANO, SONIA 9,900 0,200 36,000 1,300 47,400 9,900 0,000 36,000 1,000 46,900 15/12/2022
MATILLA ARAGÓN, BEATRIZ 0,900 9,600 36,000 0,500 47,000 0,900 9,300 36,000 0,500 46,700 15/12/2022
MATIOLA GURREA, SIRENA 22,300 15,400 36,000 4,400 78,100 22,300 15,400 36,000 3,700 77,400 15/12/2022
MATITOS CARRETERO, MYRIAM 19,500 0,000 36,000 0,500 56,000 19,500 0,000 36,000 0,500 56,000 15/12/2022
MATO CAMBERO, ALBERTO 0,000 18,900 30,000 0,050 48,950 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000 15/12/2022
MATO PEREZ, LUIS ALFONSO 0,000 68,700 30,000 0,250 98,950 0,000 55,200 30,000 0,000 85,200 15/12/2022
MATOS FLORENCIO, GABRIEL 0,300 0,000 30,000 0,300 30,600 0,300 0,000 9,750 0,000 10,050 15/12/2022
MATTALIA EL ALAMI, SARA 0,000 6,600 32,000 0,000 38,600 0,000 5,100 32,000 0,000 37,100 15/12/2022
MATTEI BONI, ANA MARIA 32,050 0,000 32,000 8,775 72,825 32,050 0,000 32,000 7,950 72,000 15/12/2022
MATURANA FEMENIA, GONZALO 0,000 39,000 36,000 6,000 81,000 0,000 39,000 36,000 6,000 81,000 15/12/2022
MATURANA FERNANDEZ, CELIA PILAR 39,600 0,150 39,000 6,000 84,750 39,600 0,000 39,000 6,000 84,600 15/12/2022
MATURANA JIMÉNEZ, ROSA Mª 3,200 0,000 39,000 12,700 54,900 3,200 0,000 39,000 12,200 54,400 15/12/2022
MATUTE CABALLERO, Mª NIEVES 14,400 33,600 36,000 2,050 86,050 14,400 33,600 36,000 1,900 85,900 15/12/2022
MAURI GALÁN, ADRIÁN 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MAURICIO BERNAL, EVA ROSARIO 15,300 5,300 36,000 3,000 59,600 15,300 4,000 36,000 3,000 58,300 15/12/2022
MAURICIO MUÑOZ, CRISTINA 0,000 32,400 36,000 0,800 69,200 0,000 28,800 36,000 0,100 64,900 15/12/2022
MAXIMIANO CANA, BLANCA ISABEL 0,000 18,300 10,500 0,000 28,800 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500 15/12/2022
MAXIMIANO MUÑOZ, MIRIAM 18,600 4,400 36,000 0,000 59,000 18,600 4,400 36,000 0,000 59,000 15/12/2022
MAYA ALMEIDA, SARA 0,900 0,000 39,000 0,900 40,800 0,900 0,000 39,000 0,000 39,900 15/12/2022
MAYA CABRERA, MARIA DEL MAR 5,700 2,700 30,000 0,000 38,400 5,700 0,000 11,575 0,000 17,275 15/12/2022
MAYA DÍAZ, ROCÍO 0,900 11,700 36,000 1,300 49,900 0,900 11,700 36,000 0,900 49,500 15/12/2022
MAYA GARDUÑO, ANTONIA MARÍA 0,000 0,900 25,825 0,000 26,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MAYA JARAMILLO, LUCIA 8,100 12,450 36,000 1,350 57,900 8,100 2,700 36,000 0,000 46,800 15/12/2022
MAYA LOPEZ, DAVID 0,000 25,800 36,000 0,000 61,800 0,000 21,900 16,000 0,000 37,900 15/12/2022
MAYA MASERO, MARTA 30,600 22,100 36,000 9,500 98,200 30,600 0,000 36,000 9,500 76,100 15/12/2022
MAYA MAYA, Mª ANGELES 23,100 13,500 36,000 3,000 75,600 23,100 5,700 36,000 3,000 67,800 15/12/2022
MAYA MORENO, ANTONIA 0,000 32,700 36,000 0,000 68,700 0,000 32,700 36,000 0,000 68,700 15/12/2022
MAYA SALGUERO, EVA GLORIA 27,000 17,100 32,000 3,000 79,100 27,000 17,100 32,000 3,000 79,100 15/12/2022
MAYÉN JIMÉNEZ, MARIA ESTELA 2,400 62,100 36,000 0,000 100,500 2,400 0,000 27,350 0,000 29,750 15/12/2022
MAYENCO LOZANO, ANA 23,400 36,000 32,000 3,000 94,400 23,400 36,000 32,000 3,000 94,400 15/12/2022
MAYI PÉCULO, PABLO 7,500 4,600 36,000 0,300 48,400 7,500 4,600 29,750 0,000 41,850 15/12/2022
MAYO DURÁN, ROCIO 0,000 24,000 36,000 0,000 60,000 0,000 11,400 32,000 0,000 43,400 15/12/2022
MAYO FERNANDEZ, ROSA MARINA 40,800 0,200 36,000 3,000 80,000 40,800 0,000 36,000 3,000 79,800 15/12/2022
MAYO GALLARDO, SANTIAGO 0,000 21,000 16,900 0,000 37,900 0,000 6,000 16,900 0,000 22,900 15/12/2022
MAYO GARRUCHO, LUCÍA 0,150 0,000 38,000 3,000 41,150 0,150 0,000 38,000 3,000 41,150 15/12/2022
MAYO GONZÁLEZ, ANA 6,600 2,400 36,000 0,000 45,000 6,600 2,400 36,000 0,000 45,000 15/12/2022
MAYO JIMÉNEZ, PALOMA 0,300 11,400 30,000 0,200 41,900 0,300 11,400 9,000 0,000 20,700 15/12/2022
MAYO LLANOS, ISABEL 0,000 14,400 32,000 0,000 46,400 0,000 8,400 32,000 0,000 40,400 15/12/2022
MAYO PECERO, ANDRES 6,900 0,000 32,250 0,000 39,150 6,900 0,000 28,250 0,000 35,150 15/12/2022
MAYO RAMIREZ, ALBERTO 0,000 6,300 32,000 0,300 38,600 0,000 6,300 32,000 0,000 38,300 15/12/2022
MAYOL SANCHEZ, SILVIA 3,000 62,100 35,000 4,400 104,500 3,000 28,800 32,500 3,300 67,600 15/12/2022
MAYOR GARCÍA, VERÓNICA 20,100 0,000 25,125 0,000 45,225 20,100 0,000 24,625 0,000 44,725 15/12/2022
MAYOR GIL, MANUEL 7,200 0,000 36,000 0,000 43,200 7,200 0,000 36,000 0,000 43,200 15/12/2022
MAYOR MAYOR, AINARA 0,600 13,200 15,150 3,000 31,950 0,600 5,700 4,000 3,000 13,300 15/12/2022
MAYORAL BLÁZQUEZ, AÍDA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15/12/2022
MAYORAL CESAR, VICTORIA 2,850 3,800 25,250 0,000 31,900 2,850 3,800 24,750 0,000 31,400 15/12/2022
MAYORAL MANZANO, MARÍA DE LAS NIEVES 0,000 41,400 36,000 0,050 77,450 0,000 38,100 36,000 0,050 74,150 15/12/2022
MAYORAL MUÑOZ DE LA ESPADA, RAQUEL 4,200 0,000 30,000 0,000 34,200 4,200 0,000 30,000 0,000 34,200 15/12/2022
MAYORAL SEGOVIA, SARA 0,000 9,900 30,000 0,000 39,900 0,000 2,700 30,000 0,000 32,700 15/12/2022
MAYORAL TALAVERA, CRISTINA 1,800 16,200 35,000 1,000 54,000 1,800 11,400 33,375 0,100 46,675 15/12/2022
MAYORDOMO GARCIA, YOLANDA 0,000 0,300 29,900 0,000 30,200 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300 15/12/2022

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa[Volver]